Klikk her for endelig Ņrsberetning for javaBin 2008-2009

Notater til årsrapporten 2009

Regionslag med leder og styremedlemmer

Region

Leder

Styremedlemmer

Bergen

 

 

Oslo

 

 

Stavanger

Frode E. Moe (t.o.m. aug), Morten Tuft Vareberg (f.o.m. aug)

Bjørn Børresen, Lee Francis Wilhelmsen, Stig Inge Lea Bjørnsen, Tore Halset, Ståle Undheim, Bjørn Hell Larsen

Sørlandet

Jaran Nilsen

Bent André Solheim, Bjarte Stien Karlsen, Aleksander Stensby

Tromsø

 

 

Trondheim

Ketil Aasarød

Henning Storhaug, Ivar Ørstavik, Jørgen Austvik, Nils-Helge Garli Hegvik, Tahani Siddik Berge, Jon Bratseth

Møtevirksomhet

Deles opp i to typer
- eksterne medlemsmøter, og interne arbeidsmøter for regionene.

Eksterne medlemsmøter

Sett ett kryss i ruten når dere har gjennomført et møte.
Vanlige medlemsmøter krysses av i dens respektive måneden, mens på møter med eksterne foredragsholdere og jul/sommermøte skrives dato for møtet.

Lag

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des


-

Ext 1

Ext 2

-

Julemøte

Sommermøte

Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Stavanger

 

X

 

 

Avlyst

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Sørlandet

X

X

X

X

X

4/6

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Tromsø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Trondheim

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Interne (arbeidsmøter)

Noter dato for det interne møtet.

Lag

Møte1

Møte2

Møte3

Møte4

Møte5

Møte6

Møte 7

Møte 8

Møte 8

Møte 9

Møte 10

Møte 11

Møte 12

Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørlandet

x/1

x/3

27/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre notater

Rapport

2009 i grove trekk

Aktivitet/Status i de ulike regionene:

Eventuell tilvekst/frafall i regionene

Medlemmer i regionene

Helter i regionene

Bigshots
- Avlyst ZeroTurnAround tourne

Regionseminarer
- JavaZone 2009?

Landskongress
- ?

Regionslag m/leder:

Aktivitet i møtelagene: