javaBin

Styret

Styret har hatt faste styremøter den første tirsdagen i måneden.

Det sittende styret har en del veteraner i javaBin som ikke kommer til å ta en periode til i styret. Vi håper at det kommer inn litt friskt blod om ikke under generalforsamlingen så i hvertfall i løpet av perioden.

Styrets organisering

Styret i 2009 besto av følgende:

Regnskapsfører

Regnskapskameratene AS (RK) har fungert som regnskapsfører igjennom hele 2009 og 2010. Arbeidet med regnskapet har vært lite utover godkjenning av utlegg og fakturaer.

Vi vurderer for tiden å flytte regnskapsføringsjobben til en delt regnskapsfører med Macsimum for å få tettere og bedre oppfølging med regnskapet.

Kvestor-saken

Vi hadde en uoppgjort sak gående med Kvestor angående en del fakturaer som vi ikke ville betale fordi Kvestor ikke kunne dokumentere kravene. Kvestor var vår regnskapsfører til vinteren 2008 da vi sa opp avtalen. Kravet var på over 100.000Kr.

Etter mye frem og tilbake så endte saken i forliksrådet i september 2009. I forliksrådet så ble det enighet om at javaBin skulle betale 50.000Kr og saken ble da avsluttet. Vi valgte denne løsningen fremfor en tid- og resurskrevende rettssak.

Fellesmøter

I 2008 og 2009 ble de fleste arbeidsgruppene i Oslo enige om å møtes på et felles tidspunkt på et felles sted under det som kollektivt kalles "fellesmøter". Vi møtes tirsdager kl 18 hver tirsdag i javaBins lokaler på Helsfyr. Dette har blitt videreført i 2010 hvor vi stadig har blitt flere på møtene. Antallet personer som møter opp øker stadig og har gått fra 5 til 15 i 2008 til mellom 10 og 30 personer i år.

På disse møtene jobbes det på alt som har med javaBin å gjøre:

Det å samlokalisere det meste av arbeidet i javaBin på ett sted har flere fordeler:

Webshop

Styret hadde på høsten 2009 en prosess med leverandøren av nettbutikken (Macsimum) for å modernisere løsningen ved å sette brukerene i sentrum. Dette arbeidet førte ikke frem til ønsket løsning og vi endte opp med å gå tilbake til gammel løsning for å kunne starte nysalget av medlemskap og JavaZone-billetter.

Medlemsskapstruktur

javaBin har gjort en omlegging av hvordan medlemskap fungerer. I korte trekk så går det ut på at man fjerner konseptene om "java.no-partnerskap", "gullpartner" og "medlemsbedrifter". I stedet så har vi kun personlige medlemskap som man kan kjøpe selv eller få sponset av en bedrift.

Endringen av prismodell kommer som en reaksjon på behovet for en mer rettferdig prismodell. Tidligere har medlemsbedriftene betalt like mye, uavhengig av om de har vært 3 eller 150 ansatte.

Les mere på http://www.java.no/web/show.do?page=182;782&articleid=21045

Nøkkeltall

Medlemsstatus

javaBin hadde per 4. mai 2010:
77 private medlemmer
169 bedriftsmedlemmer (1362 medlemmer)
I tillegg så var det 46 java.no-partnere og 3 utvidede partnere.

Se http://shop.java.no/members/?show=privmembers og http://shop.java.no/members/?show=companies

Medlemsaktiviteter

Portal

Portalgruppen har ukentlige møter hver tirsdag, sammen med resten av javaBin, igjennom hele året. Hovedprosjekter igjennom året:
Ny frontend for dagens java.no-portal
Utvikle nye applikasjoner for java.no portalen - Hovedfokus på å finne nye måter å publisere på som øker deltagelse i publisering, samt gjøre nye og avholdte møter med synlige, a-la TED

Medlemsmøter

javaBin har fortsatt møtelag i Bergen, Oslo, Stavanger, Sørlandet og Trondheim. "Innland" er en region som er under etablering og har gjennomført sitt første møte.

Aktive regionslag med leder og styremedlemmer

Region

Leder

Styremedlemmer

Bergen

David Karlsen

Kristian Berg, Erlend Birkenes, Kristian Kastet, Leif Jantzen

Oslo

Stine Olsen, Gunn M Navestad

Oddbjørn Kvalsund, Marte Horne, Beate Myrvoll, Nina Heitmann og Espen Schulstad

Stavanger

Morten Tuft Vareberg

Frode E. Moe, Stig Inge Lea Bjørnsen, Edvard Brygfjeld

Sørlandet

Jaran Nilsen

Bjarte Stien Karlsen, Bent Andre Solheim, Aleksander Stensby

Trondheim

Ketil Aasarød

Jørgen Austvik, Henning Storhaug, Jon Bratseth, Ivar Ørstadvik, Nils-Helge Garli Hegvik

Møtevirksomhet mai 2009 - april 2010

Lag

Mai

Jun
(sommermøte)

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des
(julemøte)

Jan

Feb

Mar

Apr

Ekstra

Bergen

 

 

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

(tick)

(tick)

(tick)

(tick)

 

 

Oslo

(tick)

(tick)

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

(tick)

 

(tick)

(tick)

(tick)

(tick)

Stavanger

 

 

 

 

(tick)

 

 

(tick)

 

 

(tick)

 

 

Sørlandet

(tick)

(tick)

 

 

 

(tick)

(tick)

(tick)

 

(tick)

 

(tick)

 

Trondheim

(tick)

 

 

 

 

 

(tick)

(tick)

 

 

(tick)

(tick)

 

Andre regionsaktiviteter

Aktivitet i regionslagene

Det ble gjennomført en regionssamling etter JavaZone 2009 og mai 2010 i forbindelse med Holmenkollstafetten og JavaZone-workshop.

Bergen

Oslo

Stavanger

Sørlandet

Trondheim

Vi har litt lavt oppmøte på møtene (mellom 6-15 deltakere) det siste året. Dette til tross for at vi har hatt gode foredragsholdere og gjort en helt grei markedsføring.

Vi har ved to anledninger hatt fellesmøter med NNUG:

Vi hadde god erfaring med dette, og kommer sannsyligvis til å følge det opp når vi har teknologiuavhengige foredrag. Ellers har aktiviteten i styret som sådan vært liten, det har stort sett foregått på mail.

Landskongress 2009

I 2009 som foregående år så ble det arrangert en landskongress for de aktive i javaBin. Denne gangen gikk turen til Amsterdam i Nederland med 23 deltagere. Alle grupper og regionslag var representert på turen og arbeidet.

Vi oppsummerte javaBin og JavaZone 2009 og hadde kick-off for JavaZone 2010 med drømming og danning av grupper.

Undergrupper

Eksisterende grupper

scalaBin

scalaBin er et initiativ for å samle de som vil jobbe med det nye programmerinsspråket Scala. 

JavaZone

JavaZone 2009 ble gjennomført for åttende år på rad, i Oslo Spektrum.Den totale opplevelsen av konferansen var meget bra. I ettertid ble det i likhet med de to foregående år utført kvalitativ elektronisk undersøkelse som var besvart av over tusen unike personer.Resultatene fra undersøkelsen blir blant annet brukt i sammenheng med forbedring av partnerhåndtering, program og foredragsholdere og publikums opplevelse under konferansen. Historikken viser at tiltak som er blitt identifisert gjennom denne undersøkelsen har gitt positive utslag på undersøkelsen påfølgende år.

Nye grupper/prosjekt

javaBin Idrett

javaBin er mer enn nerder, kode, pizza og øl. javaBin Idrett ble derfor opprettet vinteren 09/10. Det har blitt arrangert en hyttetur til Hemsedal med ski og sosialt samvær i fokus.

I mai 2010 står javaBin for første gang på startstreken når årets vakreste eventyr - Holmenkollstafetten går av stabelen. 15 mer eller mindre godt trente menn og kvinner skal forsvare javaBins ære på laget Duke Superstar.

javaBin Innland

En person i Gjøvik har søkt om prosjektmidler til å etablere javaBin Innland med foreløpig base i Gjøvik. Målet til javaBin Innland er å holde møter i Gjøvik, Lillehammer og Hamar.
De gjennomførte sitt første møte 5.mai.

Programmet 2009

JavaZone 2009 programmet inneholdt ca 80 presentasjoner innen temaene; Agile and software engineering, Alternative languages, Architecture and design, Core java, Domain-driven design, Embedded, Enterprise architecture and integration, Experience reports, Frontend technologies, Gaming, Green it, Innovative use of it, Java frameworks, Mobile, Tools and techniques, Usability, Web as a platform.

Nytt av året innholdt programet også lyntaler, av 45 abstracts ble 34 en del av programmet. Lyntalene ble godt mottatt og blir videreført i 2010.

Evaluering av presentasjoner ble foretatt også i 2009. Snittet på tilbakemeldingene pr foredragsholder lå i 2009 på 4.120. Hvor 6 er største mulig poengsum. Lyntaler er ikke en del av dette snittet.

Programmet 2010

I i forkant av JavazZone 2010 har antall innleverte abstracts økt. 45 lyntaler i 2009 til 70 i år og 206 presentasjoner til 220 i år. Arbeidet til programkomiteen i 2010 har i all hovedsak gått til invitasjoner til kjente foredragsholdere, samt å gjennomgå abstracts som kommer inn. Komiteen har vært spesielt strukturert ved å kontinuerlig følge opp backloggen med abstracts.

Presentasjonene er fordelt over;

Abstracts rundt temaet alternative språk og spesielt praktisk erfaring med alternative språk i produksjon har en oppsving i år.

JourneyZone

I 2010 vil det i etterkant av JavaZone avholdes en tur til Besseggen for alle foredragsholdere og bidragsytere. Program komiteen har brukt dette som en gulerot ifb. invitasjoner, spesielt ovenfor utenlandske foredragsholdere. Dette tilbudet har blitt godt mottatt. Målet med turen er å gi noe mer tilbake til de som bidrar til JavaZone.

Engasjering og involvering av fagmiljøet

For å skape en enda tettere involvering fra fagmiljøet ble det arrangert en Community Workshop for å la partnerbedrifter and faglige fyrtårn være med å nedfeste styrepunkter for sammensetting av programmet for JavaZone 2010. Dette har den siste tiden aktivt blitt brukt under evalueringen av innsendte forslag til foredag. Resultatet kommer i september.