Årsberetning for javaBin, mai 2009 til mai 2010

Status på regioner til årsrapporten 2010

Aktive regionslag med leder og styremedlemmer

Region

Leder

Styremedlemmer

Bergen

David Karlsen

Kristian Berg, Erlend Birkenes, Kristian Kastet, Leif Jantzen

Oslo

Stine Olsen, Gunn M Navestad

Oddbjørn Kvalsund, Marte Horne, Beate Myrvoll, Nina Heitmann og Espen Schulstad

Stavanger

Morten Tuft Vareberg

Frode E. Moe, Stig Inge Lea Bjørnsen, Edvard Brygfjeld

Sørlandet

Jaran Nilsen

Bjarte Stien Karlsen, Bent Andre Solheim, Aleksander Stensby

Trondheim

Ketil Aasarød

Jørgen Austvik, (Henning Storhaug), (Jon Bratseth), (Ivar Ørstadvik), (Nils-Helge Garli Hegvik)

Møtevirksomhet

Sett ett kryss i ruten når dere har gjennomført et møte.
Vanlige medlemsmøter krysses av i dens respektive måneden, mens på møter med eksterne foredragsholdere og jul/sommermøte skrives dato for møtet.

(error)

Avlyst

(tick)

Gjennomført

(question)

Planlagt gjennomført

2009

Lag

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des


-

Ext 1

Ext 2

-

Julemøte

Sommermøte

Bergen
5 møter

 

 

(tick)

 

 

 

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

 


-

 

 

-

(tick)

 

Oslo
9 møter

 

(tick)

(tick)

 

(tick)

 

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

 


-

(tick)

 

-

(tick)

(tick)

Stavanger
3(4) møter

 

(tick)

 

 

(error)

 

 

 

(tick)

 

 

 


-

 

 

-

(tick)

 

Sørlandet
8(9) møter

(tick)

(error)

(tick)

(tick)

(tick)

(tick)

 

 

 

(tick)

(tick)

(tick)


-

(tick)

 

-

(tick)

(tick)

Trondheim
5(6) møter

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

 

 

 

 

(error)

(tick)

 


-

 

 

-

(tick)

 

2010

Lag

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des


-

Ext 1

Ext 2

-

Julemøte

Sommermøte

Bergen

(tick)

(tick)

(tick)

(error)

(question)

 

 

(question)

(question)

(question)

(question)

 

 

 

 

 

(question)

(question)

Oslo

 

(tick)

(tick)

(tick)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger

 

 

(tick)

 

(question)

 

 

 

(question)

(question)

 

 

 

 

 

 

(question)

(question)
-

Sørlandet

(tick)

(tick)

(error)

(tick)

(tick)

(question)

 

 

(question)

(question)

(question)

(question)

 

(tick)

 

 

(question)

(question)

Trondheim

 

 

(tick)

(tick)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre regionsaktiviteter

2010 i grove trekk

Oppsummering av aktivitet/status/møter/fremtiden i de ulike regionene:

Eventuell tilvekst/frafall i regionene

Nye helter i regionene