{spaces}

 
h1. Velkommen til javaBin\!


Velkommen til javaBins wiki.

Her finner du informasjon om de forskjellige prosjektene og aktivitetene til javaBin.
{children}

{google-calendar:mode=month|colors=green|controls=all|title=Aktiviteter i javaBin|eventsPerDay=4|height=400}
[http://www.google.com/calendar/ical/khjsu4ke4lmab9g9mlb97gdam4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics]
{google-calendar}

h3. Tirsdagsmøter
[RSS for tirsdagsmøteinnkallinger|https://wiki.java.no/createrssfeed.action?types=blogpost&blogpostSubTypes=comment&blogpostSubTypes=attachment&spaces=javabin&title=javaBin+RSS+Feed&labelString%3D&excludedSpaceKeys%3D&sort=modified&maxResults=10&timeSpan=5&confirm=Create+RSS+Feed&showContent=false&os_authType=basic&title=Tirsdagsm%f8te]

h5. Tirsdagsmøter de siste fire ukene
{blog-posts:type=news|content=title|time=4w}