Child pages
 • RapporteringAarsmote07
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Regionslag med leder:

 • Bergen: Gøran Breivik
 • Oslo: Nils Helge Garli
 • Stavanger:Frode Moe
 • Sørlandet(Tidligere Kristiansand): Kristian Brandser
 • Trondheim: Henning Storhaug

Møtevirksomhet:

 • Bergen: 9 vanlige møter,
 • Oslo: 10 vanlige møter, julemøte, 1 bonusmøte
 • Stavanger: 1 møte
 • Sørlandet: Begynner møtevirksomhet i 2008
 • Trondheim: 4 møter

Annet:

 • Forberedte oppstart av javaBin i Tromsø. Det vil bli gjennomført et møte i 2008 for å sjekke stemningen i nord.
 • No labels