This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
  • Tips til foredrag
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tips / leads til interessante foredragsholdere

Har ditt distrikt akkurat gjennomført et eller flere foredrag som du tror andre lokallag kan ha interesse av? Få denne informasjonen inn her da vel! (smile)
(Feel free til å legge inn ekstra kolonner/informasjon dersom du mener det skal mer inn her (smile) )

Nøkkelord / Kategori

Hvem

Kontaktinformasjon (epost/tlf...)

Tema

Kommentar

Tipset av (person og distrikt)

Smidige prosjekter

Vidar Alvestad og Rasmus Graver
- KnowIT Objectnet

Vidar Alvestad / +47 902 23 803

En kort historie om nesten alt fra et smidig prosjekt

Bra smidig rollespill

Kristian / javaBin Sørlandet

Eclipse Modeling Framework

Hallvar Trætteberg
- faglærer idi, ntnu

Halvard Trætteberg

 

 

Gunn Marie / javaBin Oslo

  • No labels