This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
 • Julemøter 2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gjennomføring av Julemøter 2008

Alle møtelag gjennomførte i 2008 julemøte. Nedenfor er en oppsummering fra hvert av møtelagene (skal komme i alle fall), med mulighet til å fylle følgende:

 • Når, hvor og hva
 • Oppmøte
 • En generell oppsummering
 • Keep
  - hva var bra ved årets julemøte, og bør videreføres til neste år
 • Try
  - hva burde vært gjort ved årets julemøte, og som bør gjøres/prøves neste år
 • Stop
  - hva ble gjort ved årets julemøte uten særlig hell, og som ikke bør videreføres til neste år

Utfyllende rapport her vil gjøre neste års planlegging litt enklere (smile)

Bergen

Når

 

Hva

 

Hvor

 

Oppmøte

 

Generell oppsummering

 

Keep

 

Try

 

Stop

 

Budsjett OK? Ev. innspill

 

Lenke til ev. erf.rapport

 

Oslo

Når

04.12

Hva

 

Hvor

 

Oppmøte

 

Generell oppsummering

 

Keep

 

Try

 

Stop

 

Budsjett OK? Ev. innspill

 

Lenke til ev. erf.rapport

 

Stavanger

Når

27.11

Hva

 

Hvor

 

Oppmøte

 

Generell oppsummering

 

Keep

 

Try

 

Stop

 

Budsjett OK? Ev. innspill

 

Lenke til ev. erf.rapport

 

Sørlandet

Når

 

Hva

Foredrag om Lucene og Solr

Hvor

Middag: Apotekergården i grimstad.
Foredrag:

Oppmøte

Antall oppmøtte møtet/middag: 26/24

Generell oppsummering

Middag på Apotekergården i Grimstad etter møtet. Valg mellom 3 retter: Juletallerken med ribbe, Pinnekjøtt og Lutefisk. I tillegg får alle en drikkeenhet hver (øl, cider eller mineralvann), og kaffe etter middagen. Vi tar 100kr i "egenandel" for å forsøke å gjøre påmeldingen noe mer bindende.

Keep

Egenandel, Foredrag før middag

Try

Hot-shot foredrag, Mediaprofilering

Stop

 

Budsjett OK? Ev. innspill

Ok

Lenke til ev. erf.rapport

http://www4.java.no/trac/region/wiki/ErfaringsrapportSorlandetDesember2008

Trondheim

Vi tar julemøtet nå den 25. november. Har planlagt med 300,- pr pers i mat/drikke. Har foreløpig ikke fått allverden med respons, men vi blir vel mellom 10 og 20 stk vil jeg tro.

Når

25.11

Hva

 

Hvor

 

Oppmøte

 

Generell oppsummering

 

Keep

 

Try

 

Stop

 

Budsjett OK? Ev. innspill

 

Lenke til ev. erf.rapport

 

 • No labels