Child pages
  • ErfaringsrapportMal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dette er en mal for erfaringsrapporter. Lagres som en side på formen 'erfaringsrapport-distrikt-yyyymmdd' hvor datoen er datoen for møtet.

Erfaringsrapport 1. januar 2008, kl 18:00

Antall frammøte

 

Lokallag

 

Møteansvarlig

 

Foredragsholder 1

 

Tema for møtet

 

Oppsummering

 

Møteform 2

 

Annet

 

1 Hvordan kom du i kontakt med foredragsholder?

2 Møteform
- Forelesning/code dojo/open spaces/ .... Dersom møteformen avviker fra vanlig 'forelesning', hvordan fungerte det?

  • No labels