Child pages
 • Regionsamling Høst 2009 Referat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilbake

Tilstede

 • Kristian Brandser
  - Distriktskoordinator
 • Kristian Berg
  - Bergen
 • Jaran Nilsen
  - Sørlandet
 • Bjarte Stien Karlsen
  - Sørlandet
 • Frode Moe
  - Stavanger
 • Stig Inge Lea Bjørnsen
  - Stavanger
 • Morten Tuft Vareberg
  - Stavanger
 • Ketil Aasarød
  - Trondheim
 • Gunn Marie Navestad
  - Oslo
 • Trygve Laugstøl
  - Styret
 • Andreas Røe
  - Styret

Hvordan få flere medlemmer på møtene?

Oslo har hatt en bra stigning i antall fremmøtte på medlemsmøtene sine etter bytte til the Scottsman og også pga økt "spamming" av venner og kjente. Det virker som om det er et gjennomgående problem i regionene at folk generelt ikke er interesserte i å delta på faglige tilstelninger etter jobb
- med mindre det er øl og fotball...

Mer javaPils er et tiltak som nevnes flere ganger, og har også vært frontet veldig av Totto i Trondheim. Kanskje mer javaPils og nettverksbygning er det som må til?

Det ble også foreslått at alle i styret skal finne en "date" til hvert medlemsmøte, evt kanskje det kan foreslås for de mest aktive medlemmene også? Bra måte å ta direkte kontakt med medlemmer på og få dem til å komme på møtet.

Det er også viktig å jobbe med å senke terskelen på møtene. Presisere og få frem at man ikke må være guru eller uber-senior for å holde foredrag.

Samarbeid med andre grupper

Det ble tatt opp hvordan vi bedre kan samarbeide med andre brukergrupper og organisasjoner i distriktene for å få flere medlemmer på møtene. Flere regionslag samarbeider allerede på enkelte punkter, men dette er mest på nivå hvor man sender invitasjon til medlemsmøter. Bergen har forsøkt å kjøre et par fellesmøter. Sørlandet sender månedlig invitasjon til bla NNUG og Tekna, uten at det drar noen videre medlemskare. Det ble også nevnt Geekbeer i Stavanger og et muligsamarbeid der.

DND?

Det ble også diskutert om det er noe mer vi kan foreta oss for å få med ansatte (og forsåvidt også studenter) ved universitetene. Det ble nevnt å ta mer personlig kontakt med de ansatte for å invitere dem direkte. Dette har vært forsøkt på Sørlandet uten videre hell, men kan være verdt å forsøke på nytt.

Premier

Det ble diskutert om det ville være en idé å ha litt større "premier" til foredragsholdere. Dette for å gjøre det mer attraktivt å holde foredrag. Det ble foreslått å høre med Programutvikling om mulighet for at de vil sponse møter, evt andre tilsvarende bedrifter. Det ble også bestemt at effekter som er igjen etter JavaZone skal fordeles ut til regionene og brukes som gaver til foredragsholdere.

I tillegg er det viktig at alle regionene tar i bruk tilbudet vi har fra http://www4.java.no/trac/region/wiki/Distriktseminar2009ReferatJRebel og IntelliJ om lisenser til foredragsholdere.

Fra Trondheim sin side ble det også sagt at man må jo ikke dele ut vin hver gang, det går an å være oppfinnsomme, noe som er veldig sant! (smile)

Leie av lokaler?

Det ble diskutert hvorvidt det er aktuelt med leie av lokaler i regionene for å holde medlemsmøtene i mer "laid back" omgivelser. Oslo har sett en god økning i oppmøte etter bytte til Scottsman, og det er interesse for å forsøke å finne tilsvarende løsninger i distriktene.

I Oslo har det ført til at folk blir sittende lenger for å diskutere etter møtene, da man bare kan fortsette å drikke pilsen sin og ikke trenger flytte seg til et annet sted. Oslo ser pr i dag mellom 30 og 70 oppmøtte pr møte.

Det ble foreslått at distriktslagene som er intereserte i tilsvarende løsninger drar på "ekskursjon" for å inspisere potensielle steder man kan holde møtene. Det er viktig at det settes opp noen kriterier for hvordan lokalene må være utstyrt etc.

Å betale leie for lokalene er forholdsvis uaktuelt da det vil spise for mye av budsjettet for hvert medlemsmøte. Et godt forslag fra Kristians side var å sjekke med lokale pizza-restauranter, da mange av disse har møtelokaler.

Samarbeid med Tandberg?

I forbindelse med JavaZone har det kommet i gang et prosjekt mellom Tandberg og javaBin hvor Tandberg ønsker å teste ut utstyr for "fjern-konferranser". Dette skal forsøkes mellom Bergen og Oslo i første rekke.

Et evt utfall av dette kan være muligheten for å streame hotshots til regionene når disse besøker Oslo.

Et annet mulig utfall kan være et landsomfattende julemøte hvor hver region har konferranseutstyr og at det holdes Lightning Talks i de forskjellige regionene som streames til de andre, slik at det hele nesten blir som ett stort julebord (smile)

Å foreslå et mulig samarbedi mellom Tandberg og Telenor som en markedsførings case ble også nevnt.

Kommunikasjon mellom regionene

Kommunikasjon mellom regionene og e-postlistene som har blitt et kaos ble diskutert og det ble besluttet et par punkter som skal hjelpe på kommunikasjonen mellom regionene.

For det første skal moter@java.no gå ut og erstattes av alle-regioner@java.no. Informasjon som er relatert til hotshots etc har til nå gått på moter@java.no, men dette er informasjon som er aktuell for alle regioner og bør derfor sendes på alle-regioner@java.no. Det foreslås dermed at moter@java.no slettes som e-postliste eller forwardes til alle-regioner@java.no.

Definisjonen av moter-oslo@java.no har vært noe uklar, men det er nå enighet om at denne tilsvarer styret-*@java.no for regionene. Alle-regioner@java.no bør derfor også inkludere moter-oslo@java.no.

Det skal også opprettes en wiki-side med bedre beskrivelse av de javabin-interne listene
- listene som ikke utenforstående kan melde seg på. http://lister.java.no er utdatert og rotete.

Møte-invitasjoner som sendes ut til medlemmer-listene, skal fra nå av også distribueres til alle-regioner@java.no. Dette gjør det enklere for alle regioner å holde seg oppdater på hva som skjer ellers i landet og snappe opp evt aktuelle foredrag. Et bra foredrag som går i Stavanger er det ikke lange veien å sende sør til Sørlandet. Vi håper dette vil gjøre det enklere for regionene å skaffe foredragsholdere, og også få mer publisitet rundt heltene og få sendt dem rundt til de andre regionene.

Problemene med reply-to på listene ble også tatt opp og det er en god del frustrasjon rundt dette. Eks: sender ola.nordmann@bedrift.no e-post til styret-bergen@java.no, vil kun styret-bergen@java.no komme opp i To-feltet når man trykker reply, selv reply-all! Eventuelle instillinger for reply-to header i mailman må endres på slik at alle adresser blir tatt med når det svares.

Betaling og refusjon

Det ble diskutert hvorvidt vi trenger å gjøre endringer på betaling og refusjonsrutinene våre. Enkelte føler det av og til kan bli store utlegg som betalestilbake for sent. Dette gjelder ofte flybilletter og hotell, og det er besluttet å ta kontakt med Thon og forskjellige flyselskaper evt reisebyråer for å sjekke mulige avtaler. Da kan faktura gå direkte til javaBin, noe som gjør det enklere.

Ang betaling for å sende foredragsholdere rundt, så er det fra styret sin side oppfordret til at man så langt det er mulig bør forsøke å foredragsholderen's arbeidsgiver til å betale for turen. Få dem til å ta det som en promoteringstur (selvfølgelig uten altfor mye salgs-vås i foredraget!)

Jonas Lanto er ferdig som øknonomiansvarlig og Trygve har tatt over midlertidig.

Landskongress 09

Landskongressen 2009 ble tatt opp og det ble besluttet at det i år er Sørlandet som står for arrangering! Hvorvidt det faktisk blir på det norske Sørlandet eller lenger ut i Europa besluttes etter at kostnader for forskjellige destinasjoner er diskutert. Det ble nevnt Nice, Barcelona, Praha, Tallin...

Sørlandet kommer til å holde et arbeidsmøte i løpet av de neste to ukene hvor arbeidet med dette blir satt i gang.

Ifm med dette vil det også jobbes med å få opp formelle avtaler med hoteller og flyselskaper slik at vi har dette også for senere anledninger. Dette vil gjøre reise enklere for Helter.

Taket for antall deltakere på Landskongressen er foreløpig satt til 50.

Turné i løpet av høsten eller våren?

Det ble fremmet et forslag om turné i løpet av høsten eller våren og ble besluttet at alle regioner skal gå gjennom overflow-listen fra JavaZone og plukke ut de foredragsholdere de er mest interesserte i.

Annet

 • Meetup.com

Aksjonspunkter

Dette er de konkrete aksjonspunktene som kom ut av høstens distriktseminar. De som er satt opp i klammer har ansvaret for punktet, men kan godt delegere videre til andre.

 • BRANDSER Skaffe utskrift av kjøpte JavaZone billetter 2009 for å se hvilke bedrifter i regionene som var representerte
 • BRANDSER T-skjorter etc skal sendes til regionene slik at dette kan deles ut på møtene
 • ? Ta kontakt med programutvikling ang sponsing (gjøres på region-nivå, eller sentralt?)
 • JARAN Opprette wikiside med oversikt over mailinglistene.
 • TRYGVE Sjekke at moter-oslo er på alle-regioner
 • BRANDSER Sende overflow liste til alle-regioner
 • STYRELEDERE Legge til en paragraf i alle invitasjonsmail om fordelene ved å være helt, og hva du får
  - lisenser ++
 • NILSEN Lage ukast til en side på java.no som forklarer hva man får som helt, og hvordan man blir det
  - sendes til Portal-gruppen.
 • TRYGVE moter@java.no slettes og en forward settes opp til alle-regioner@java.no
  - En e-post om endringen sendes til moter@java.no før slettingen foretas.
 • STYRELEDERE Gå gjennom overflow-liste og sette opp de foredragsholdere man gjerne vil se på en turné rundt landet
 • TRYGVE Sørge for at alle som er på styret-*@java.no, moter-oslo@java.no og styret@java.no har tilgang til å sende til alle de andre listene umoderert. Dvs at når f.eks. Jaran sender e-post til alle-regioner@java.no må ikke denne modereres av alle under-listene.
 • No labels