Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvordan bidra på Javazone?

Denne listen forsøker vi å klargjøre hvordan vi jobber rundt arrangeringen av Javazone. Videre håper vi at den skal hjelpe folk som ønsker å bidra med å komme i gang med konkrete oppgaver. Som ny kan det være vanskelig å vite hvilke oppgaver du kan ta tak i og hvor du finner den informasjonen du trenger.

  • Først og fremst bør du melde deg på mailinglisten jz-crew@java.no. Her kommer informasjon som er relevant for de som er med å arrangerer Javazone.
  • Videre har vi en "wiki" (Confluence) som krever pålogging. Dette betyr at vi må få opprettet en LDAP-bruker. Ta kontakt med Trygve for å få opprettet bruker.
  • Vi har en scrumtavle som står hos Macsimum. Under backlog henger det oppgaver vi vil at noen skal ta jobbe med. Dersom det er noen oppgaver du ønsker å ta tak i kan du henge lappen over i "i arbeid" og skrive ditt navn på den. Dersom det er avklaringer som må gjøres er Andreas en mann og snakke med. Finner du ikke relevante oppgaver, eller kun oppgaver du ikke ønsker å jobbe med under backloggen, kan du eventuelt se på oppgaver som henger under "i arbeid". Det kan også være at noen av disse oppgavene har deloppgaver som du kan ta tak i. Ta i så fall en prat med personen som står ansvarlig for oppgaven. Forøvrig er det også lov å være kreativ og komme med nye forslag til oppgaver!
  • Les denne siden som blant annet går nærmere gjennom organiseringen rundt Javazone. Dette krever at du innlogget, så du må med andre ord ha fått LDAP brukeren for å komme inn her.
  • No labels