Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
  3. Årsberetningen
  4. Regnskapet
  5. Budsjettet
  6. Fastsettelse av medlemskapskontingent
  7. Valg av nytt styre
  8. Eventuelt

Referat årsmøte 2010

  • No labels