This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
  • Sommermøte - Sørlandet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

For planlegging av sommermøtet på Sørlandet.

Lokasjon

Eidehytta - http://www.arendal-hytteutleie.com/arendal_hytteutleie/0904040/index.htm
Kokkeplassen? - http://www.kokkeplassen.no/
Apotekergården?

Organisering

Påmelding

Skjema: http://spreadsheets1.google.com/viewform?hl=en_GB&formkey=dEtTTU5LSjBsUzc3QldFYWUyVUlXNHc6MQ

Lyntaler

Vi bør ha i hvertfall 6x20 min lyntaler. Da kan vi kjøre følgende program:

18:00-18:40: 2x lyntaler
18:40-19:20: Mat!
19:20-20:00: 2x lyntaler
20:00-20:20: Diskusjoner, kaffe, øl
20:20-21:00: 2x lyntaler.

Hvem

Tittel

Abstract

Bekreftet?

Andreas Haugen

Forenklet dependency injection med Guice

Andreas Haugen, student ved UiA, gir en kort introduksjon til dependency injection rammeverket Guice. Guice kan blant annet gi deg muligheten til å fjerne alle dine Factory-klasser, og gi deg som utvikler en bedre oversikt over objekt initialisering. Dependency injection vil bli kort forklart, men mest parten av tiden vil gå til demo av rammeverket.

Ja

Bent André Solheim

ExtJS

 

Ja

Bjarte Stien Karlsen

Play Framework

Hands on demo av play framework. Det er gøy med web igjen!

Ja

Jaran Nilsen

?

 

Ja

Leif Olsen

Groovy som scriptspråk i Maven

I prosjekter med flere utviklere har som oftest hver enkelt utvikler sin egen preferanse når det gjelder oppsett av utviklingsmiljø. Som eksempel vil versjon av applikasjonsserveren som benyttes og hvilken databasetilkobling som gjelder for den enkelte utvikler påvirke byggingen av applikasjonen.
Løsningen for å unngå at endringer i utviklingsmiljøet medfører endringer i byggefilen er å gi hver enkelt utvikler sin "personlige" propertiesfil. Maven har god støtte for å lese eksterne properties ved bruk av 'filters' taggen og i mange tilfeller er dette tilstrekkelig. Problemet med 'filters' taggen er at man IKKE kan referere til propertyene inne i selve POM'en - de kun er tilgjengelige for ressursfiler. Bygging av en applikasjon til forskjellige miljøer involverer ofte at man må kunne sette property-verdier inne i POM'en og det er her Groovy kommer inn i bildet. Ved hjelp av GMaven plugin'en kan vi enkelt hekte oss på Mavens validate fase og benytte Groovyscripting til å lese inn propertiesfiler.
Lyntalen vil demonstrere hvordan man konfigurerer GMaven pluginen med nødvendige avhengigheter, en enkel Groovy Hello World og til slutt Groovyscriptet for å lese propertiesfiler.

Ja

  • No labels