Child pages
 • Referat fra Regionsamlingen Vår 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Regionsamling Vår 2010

 • Status for regionene Rapportering til Årsmøte 2010
 • javaBin Innlandet
  • 30 stk på første møte (Scala og Kodekata)
  • Meget vellykket!
  • Lokaler ved studentkroa på Høgskolen i Gjøvik
   • Vil ha betalt (1000,- per møte). Vi skal forsøke å forhandle bort det..
  • En til som er interresert i å delta i regionsstyret; Kristoffer fra Lillehammer
  • Vurderer kreativ kode kveld (Geeknight)
 • javaBin Sørlandet
  • Som rapportert
 • javaBin Bergen
  • Som rapportert
  • Vurderer nytt lokale (studenterkvarteret)
  • Ide samkjøre julemøte med flere regioner via Tandberg løsnignen (Oslo, Bergen, Sørlandet ?)
 • Nye confluence - Rutiner og sjekk av kontoer
  • Mesteparten av info fra gammel trac er konvertert
   • Noe gjenstår, tas fortløpende når vi finner noe
  • Regioner har ansvar for egen side under regionsspacet.
  • Regionstyrene legges inn i egen gruppe for tilgang til lukkede regionssider (praktisk info)
 • JavaZone 2010 deltakelse
  • Opp til 2 fra hvert styre kan delta
   • Fordrer standjobbing / rigging
   • Intersse sjekkes og meldes regionskoordinator / javazone
 • Landskongress 2010 - Landskongress 2010
  • javaBin Bergen og Sørlandet er positive til å delta på Landskongress og kan bistå med rådgivning
  • "Dokumentasjon" av Landskongress 2008 og 2009 oppdateres på confluence
 • Generalformasling
  • Ny partnerskapsstruktur
  • Webshoppen
  • Styremedlemmer
 • Økonomi
  • Budsjett; Mindre forslag til budsjettjusteringer ble gjort, sendes styret
   • + 20.000 (Justering av forventet antall deltakere og feil i budsjettet)
  • Det ønskes regnskap (halvårlig) på regioners status opp mot budsjett
   • Sendes ut til regionene
   • Økonomiansvarlig ønskes
 • Tilbakemeldinger fra møtene savnes.
  • Questback løsning alla Dataforeningen?
  • Kan sende ut til medlemmer-listen etter møtet og be de evaluere
 • Lisenser (JRebel / IntelliJ)
  • Kan de videreføres; Tja
  • Kan de fornyes; Nei
  • Ingen grunn til å være gniene på disse, bruk det for det det er verdt
 • Gaver til foredragsholdere - skal vi fornye oss litt eller er vin fremdeles good? Hva med en bok? Ny bok hvert år eller hver 6. måned? Kan hjelpe med å dra foredragsholdere, da de kan utvide bokhylla si (smile)
  • Opp til den enkelte region. Regionen har handlingrom til dette innenfor diverseposten på budsjettet.
   • Kostander som går utenom må meldes styret
 • Kommunikasjon om møteplanleggnig mellom regioenen
  • Planen vår fra høstens samling om å sende møteinvitasjoner til alle-regioner@java.no fungerer dårlig. Kan vi gjøre dette på annen måte, eller må vi bare skjerpe oss?
  • Løsnignen er å sette alle-regioner@java.no på de ulike medlemmslistene slik at møteinvitasjoner automatisk blir spredd
  • Styret-innlandet må innmeldes i alle-regioner lista
  • Mailmester (Trygve) fikser dette
 • Facebook-page for javaBin - én side for alle regioner (som twitter-kontoen), eller separate sider pr region?
  • En side per region er nødvendig for ikke å spamme medlemmene om urelevante møter
  • Anbefales sterkt brukt i tillegg til mail / google forms etc.
  • Markedsføringsaspektet ved dette er betydelig
 • Portalen - www.java.no
  • ONP stuntkurs
  • Stig presenterte portalene
  • Nye portalen
   • http://test.java.no/cibus
   • Github > cibus
   • Region og møter i fokus
   • Video av møtene (TED lignende)
   • Fokus på møter som content, ikke nyheter
   • Twitter integrasjoner for dynamisk innhold (Vise alt med #javabin tag)
   • Hvordan kan regionene involvere seg i portalarbeidet?
    • Teste og melde bugs / ønsker
  • "Om javaBin" => Linke til åpen wikiside hvor regionene kan holde info oppdatert
  • Linke til LinkedIn gruppa, twitterprofilene og facebooksidene
  • javaBin Innlandet MÅ inn på java.no sin forside og regionenes navn bør skrives med fullt navn
   • CSS fiks mulig ved å legge tabsene på to rader?
 • "Reklame" på medlemmer-listen -> kurs etc. Hvordan er policy på dette?
  • Reklame til medllemmene er ikke aktuellt
  • Informasjon kan gis personlig uten javaBin hatten på
 • Husk å oppdatere møteoversikten for å gjøre det lettere for andre å komme på forslag til foredrag!
 • MøteROTI
 • No labels