Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 28 Current »

Hva er javaBin?

javaBin er en av Norges største community-grupper, drevet av frivillige ildsjeler fra hele landet. Vi har avdelinger over hele landet – Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold, Sogn, Sørlandet og Oslo. Hver eneste måned skjer det kule ting i javaBin-regi – både meetups, studentarrangementer, arrangementer for barn, og mye annet spennende!

Hvert år i september er det duket for javaBins store happening – JavaZone. Det stemmer! En av verdens største Java-konferanser er drevet av en frivillig organisasjon! Ca. 3.100 deltakere, 200 foredragsholdere, 50 partnerbedrifter og generelt sett god stemning!

Java Brukergruppen i Norge ble første gang startet sommeren 1996 som et samarbeid mellom Skrivervik Data, Radio 1 og Schibsted Nett. Formålet var å stå som arrangør av en Norsk applet-konkurranse etter mønster av en tilsvarende internasjonal konkurranse arrangert av SunSoft. Brukergruppen døde deretter ut inntil ildsjeler tok initiativ til stiftelsesmøte 23. april 1998.

javaBin sine mål

  • styrke det faglige nivå innen Java-teknologi ved å utbre kjennskap til relevante resultater, praktisk metodikk og nyttige hjelpemidler.
  • skape kontakt og å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom dem som er interessert i Java-teknologi.

Mer informasjon

javaBin sin nettside

Vedtekter for javaBin

Mailinglister

Oversikt over java.no-mailinglister: lister.java.no

  • No labels