Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Et nytt år og om vanlig et helt nytt design på JavaZone sidene. Det er også i år lagt ned mye arbeid i dette. Baksystemene med CakeRedux (PKOM), SleepingPill (Foredragsregister backend) og Moosehead (Forerdragspåmelding) brukes som før. Det er nå også innført slack-innlogging i cake slik at tilgang styres utifra de som har tilgang i pkom kanalen på Slack. Sendgrid er tatt i bruk til programatisk mailutsending. Dette fungerer godt for masseutsendinger. Av nye systemer under utvikling kan nevnes CakeLight (ny mer brukervennlig versjon cake) og Heroes (et nytt system som er forespurt for flere år siden for å registrere helter i javaBin). Ny versjon av appene er også under utvikling.

  • No labels