Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2018

Koordineringsgruppen for JavaZone 2018 har bestått av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Rafael Winterhalter (leder av programkomiteen)
 • Mark West (partneransvarlig)
 • Jan Erik Robertsen (Academy)
 • Gareth Western (Kids)
 • Anders Karlsen
 • Steffen Lien
 • Tannaz Navaie Roshandel
 • Beate Myrvoll
 • Helge Jenssen
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2018 ble arrangert 12. - 13. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen. Dette er 17. året JavaZone blir arrangert.

Konferansen hadde rekordmange 3.100 besøkende, inkludert partnerrepresentanter, frivillige, studenter og foredragsholdere. Det ble solgt 2.425 billetter, opp fra 2.111 året før. Fordelingen var i år 1.519 billetter solgt til partnere og 726 billetter solgt til vanlige deltakere. Av de vanlige billettene ble 293 (40%) solgt til Early bird-pris og 433 (60%) solgt til Late bird-pris. Dette var også tredje året i Oslo Spektrum vi ble helt utsolgt for billetter. Med både flere solgte billetter og litt flere studenter, så ble vi utsolgt enda tidligere enn året før.

Mens det for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ble sendt inn henholdsvis 351, 350, 505 og 594, 518 forslag til foredrag, så ble det i 2018 sendt inn hele 587 forslag. Til gjengjeld melder PKOM at kvaliteten på de innsendte foredragene har økt ytterligere. Det betyr fortsatt mye jobb og at det er vanskelig å velge ut foredrag, men det kan ikke kalles noe annet enn et luksusproblem.

JavaZone solgte i 2018 partnerskap til 52 partnere, opp fra 49 partnere i 2017. Samtidig ser vi en utvikling i at de partnere som er med ønsker større og større eksponeringsmulighet, og dermed kjøper flere utvidelser til standard standpakke. Vi ble også utsolgt mye tidligere for alle pakker og hadde ventelister med partnere.

I 2018 ble JavaZone Kids videreført og arrangert to ganger i løpet av året – en gang på vårparten, og en i forkant av JavaZone. Arrangementet ble holdt på Teknologihuset i mars og søndagen før JavaZone i september, og tiltrakk seg hver gang i underkant av 100 barn pluss foreldre (tilnærmet maks kapasitet på huset), som brukte dagen i 3 parallelle tracks. 

Det ble også satset på studenter. JavaZone Academy under selve konferansen ble utvidet slik at vi inviterte over 100 studenter til å delta på hele dag 2 av konferansen. Det separate arrangementet ble avholdt på våren 2019 for å få litt større avstand fra selve konferansen. Disse ble gjennomført med veldig god deltagelse i Oslo, Tromsø og Bergen. Vi kunne se enda mer interesse fra partnere som ønsket å bidra inn på arrangementene i de tre byene.

I 2017 ble AweZone-konseptet – festen etter konferansens første dag – flyttet fra Oslo Spektrum til Kulturhuset og Himkok. I 2018 valgte vi å videreføre dette også i år, og det alt i alt vært et vellykket fest. Vi gjorde noen justeringer på konseptet fra førte gang det ble gjennomført, som bidro til enda bedre fest for deltakere. Tilbakemeldingene etter flyttingen fra Oslo Spektrum var at arrangementet ble vesentlig bedre med mye mer plass og muligheter for partnere til å være synlig også på kvelden og bidra til festen.

Den tradisjonelle Sal 1 på konferansen ble bygget om av Oslo Spektrum i 2018. Taket ble redusert, som gjorde at vi måtte bruke salen på en annen måte. Salen ble dermed splittet i to saler, som gjorde også mulig å flytte lyntalefordragene på samme sted som de lengre foredragene.

I 2018 ble det også gjort en del endringer i Expo-området hvor javaBin fikk et stort område i midten med bord og sitteplasser for sosialisering og spill. Dette synes vi fungerte bra, og vi jobber videre med å forbedre dette konseptet til neste år.

I 2018 ble det besluttet å lage en stor ny reklamefilm. Vi jobbet med et litt annerledes konsept enn de tradisjonelle filmtrailere. Filmen ble lansert etter sommeren, og har blitt godt mottatt av publikum. Det har også gitt oss en del synlighet på flere medier.

Når det gjelder billettsystemene for JavaZone, så ble Eventbrite videreført med noen justeringer. Alt i alt hadde positive erfaringer med dette systemet.

Budsjettmessig gikk konferansen med godt overskudd, mer enn forventet – noe som bidrar til å gi javaBin en sunn og god økonomi fremover.

2019

Koordineringsgruppen for JavaZone 2019 består av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Rafael Winterhalter (leder av programkomiteen)
 • Gareth Western (partneransvarlig)
 • Jan Erik Robertsen (Academy)
 • Alexander Svendsen (Kids)
 • Anders Karlsen
 • Steffen Lien
 • Tannaz Navaie Roshandel
 • Beate Myrvoll
 • Helge Jenssen
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2019 arrangeres den 11. og 12. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen. Dette er 18. året JavaZone blir arrangert.

Planleggingen av konferansen er godt i gang. Det har blitt gjennomført 2 heldagsworkshops med javaBin'ere, tredje workshop avholdes samme dag som årsmøtet. 

Så langt i 2019 har det blitt gjennomført mange arrangementer under JavaZone-paraplyen: JavaZone Academy for studenter ble arrangert 12. februar i Oslo, 13. februar i Bergen og 14. februar i Tromsø. I tillegg ble årets utgave av JavaZone Kids arrangert 24. mars på Teknologihuset. Huset var igjen fullt opp med litt under 100 barn og foreldre (tilnærmet maks kapasitet i huset). Dette er arrangementer som både passer godt til JavaZone sin rolle som kunnskapsspreder og communitybygger, samtidig som det gir en god reklameeffekt for hovedkonferansen og holder et kontinuerlig trykk gjennom året.

Programkomiteen har gjennomført årets Call for Speakers, også dette året til rekordoppslutning. Det ble sendt inn hele XYZ (tallet er ikke klart ennå, da CfP er fortsatt åpent) foredragsforslag i år, sammenlignet med 587 i 2018.

Partnersalget til konferansen gikk enda en gang over all forventing. Mens det i 2018 var solgt 52 partnerskap, har vi 52 partnere i 2019. Koordineringsgruppen for JavaZone måtte jobbe med ny planløsning for å tilfredstille økende antallet ønskede partnerskap. Vi er allerede utsolgt er utsolgt igjen, og har flere partnere som står på ventelister. JavaZone blir altså utsolgt for partnerstands for fjerde gang i Oslo Spektrum! Koordineringsgruppen for JavaZone jobber med å finne alternative konsepter for partnere på ventelisten.

I 2016 byttet JavaZone leverandør av mat til konferansen: etter 6 trofaste år bytter vi ut Flying Culinary Circus med Fursetgruppen. Vi beholder den nye leverandøren også i 2019. Koordingeringsgruppen skal smake den nye maten, sammen med partnerene. Vi synes at det er en bra endring som gir spennende nye muligheter samt at vi har en god tone og stadig nye retter eller vri på maten. Vi ser på muligheter til å .videreføre og videreutvikle konsepter for kveldsmat sponset av partnere og mobile matstands.

Det er besluttet å lage en ny reklamefilm i år. Informasjon om innholdet og type er, tradisjonen tro, noe som vil bli avslørt senere i år.

Vi valgte å videreføre Eventbrite som billettsystem for JavaZone 2019 og forbedrer prosessen etter erfaringer fra 2018.

Det planlegges også mange spennende endringer under årets konferanse: Expo-området redesignes, javaBin-standen utvides og vil være fortsatt i midten, Vi jobber også med å forbedre  konseptet med AweZone, og perfeksjonerer det som fungerte i tillegg til å endre på flere småting som ikke fungerte like bra. Vi prøver oss på en enda mer utvidet fest, men det er alt for tidlig å si noe om på dette tidspunktet.


 • No labels