Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sørlandet

Ledelsen

  • Leder: Narve Sætre

  • Øvrige: Karl Erik Syvert, Erik Hvistendal, Bendik Egenes Dyrli, Bjarte Karlsen

Kort oppsummert

2018 var et greit år for Sørlandet. Vi flyter videre på et godt rykte og stabilitet, og er nok fortsatt det dominerende fagmiljøet på Sørlandet. Lederen har slitt litt med manglende tid/kapasitet, men resten av styret har trappet opp sin innsats tilsvarende.

Vi har avholdt møter med foredrag, stort sett hver måned, og stort sett med bra oppmøte ift kapasiteten i våre lokaler, 20-30 stk.

Det er ikke lange ventelister, så å gå over til større lokaler er vurdert lite hensiktsmessig. Vi vurderer (fortsatt...!) å gjøre noen tiltak for å unngå "non-shows", som noen få ganger fører til at noen ikke får plass på listen selv om det viser seg å være plass på arrangementet.

Den største utfordringen er å finne foredragsholdere (lokalt) - selv om det gikk greit også i 2018 er det såvidt det går. I tillegg har tre i styret holdt foredrag, noe som er litt i meste laget.

Vi vurderer tettere samarbeid med NNUG og andre teknologigrupper (PHP, WebDev, GDG), i hvert fall noen ganger i året.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

10nde aprilSupersonic and subatomic JavaStåle Pedersen (Red Hat)21
13nde marsGraphQLNarve Sætre (Dedica/DV8)27
6te februarMicroservicesAndreas Berre (Webstep Bergen)27
5te desemberGraal (VM)Alexander Samsig (Evry)17
10nde oktoberJava9 moduler, hashing-algoritmerLeif Jantzen (Webstep), Erik Hvistendahl (Evry)23
20nde juniSommeravslutning - utepils, tapas og lyntalerErik Hvistendahl (Evry), Bjarte Karlsen (SITS)21
  • No labels