Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under construction!


Årsmøtet 2019 avholdes lørdag 11. mai klokken 12:00 på Teknologihuset (Pilestredet 56, Oslo).

Påmelding gjøres på https://www.meetup.com/javaBin/events/259270526/.

Agenda

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Årsberetning 2019 gjennomgås
 4. Regnskap for 2018 gjennomgås og godkjennes
 5. Budsjett 2019 gjennomgås
 6. Nedsette valgkomité for 2020
 7. Vedtektsendringer (se under)
 8. Valg av nytt styre
 9. Eventuelt

Vedtektsendringer

Det foreslås å gjøre noen endringer i vedtektene til javaBin. 

Forslag til nye vedtekter 2019 ligger på vår Github-konto, og er oppsummert under.

Forslag 1: Gjøre noe!

Forklaring

...

Ny tekst:

...

Endringer

...

Forslag 2: Gjør en ting til

Forklaring

...

Ny tekst:

...

Endringer

...

Forslag 3: Gjøre noe annet

Forklaring

...

Ny tekst:

...

Endringer

...

Referat fra årsmøtet

Publiseres seneste 1 uke etter møtet.

Tidslinje

 • Lørdag 24. mars: Siste frist for å informere om dato for årsmøte og mulighet/frist for å melde inn saker.
 • Mandag 8. april: Siste frist for å sende inn saker til årsmøtet.
 • Tirsdag 9. april: Styremøte hvor bl. a. innkomne saker diskuteres i styret.
 • Fredag 26. april: Frist for å sende ut sakspapirer og formell innkalling til årsmøte.
 • Fredag 10. mai: Regionsamling.
 • Lørdag 11. mai: Årsmøte og JavaZone workshop.

To Do List

 1. Bestemme tidspunktet - Mark
 2. Fix Årsberetning 2019 - Mark
 3. Fix Regnskap for 2018 - Eivind
 4. Fix Budsjett for 2019 - Eivind
 5. Fix vedtektsendringer - Kjetil
 6. Lage meetup innkalling - Mark 
 7. Send ut invitasjon osv - Mark
 • No labels