Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Årsmøtet 2019 avholdes lørdag 11. mai klokken 12:00 på Teknologihuset (Pilestredet 56, Oslo).

Påmelding gjøres på https://www.meetup.com/javaBin/events/259270526/.

Agenda

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 3. Årsberetning 2019 gjennomgås
 4. Regnskap for 2018 gjennomgås og godkjennes
 5. Budsjett 2019 gjennomgås
 6. Nedsette valgkomité for 2020
 7. Vedtektsendringer
 8. Andre innkomne forslag (kan ikke være vedtektsendringer)
 9. Spørsmål & Svar
 10. Valg av nytt styre
 11. Eventuelt

Referat fra årsmøtet

Referat fra årsmøtet.

Tidslinje

 • Lørdag 24. mars: Siste frist for å informere om dato for årsmøte og mulighet/frist for å melde inn saker.
 • Mandag 8. april: Siste frist for å sende inn saker til årsmøtet.
 • Tirsdag 9. april: Styremøte hvor bl. a. innkomne saker diskuteres i styret.
 • Fredag 26. april: Frist for å sende ut sakspapirer og formell innkalling til årsmøte.
 • Fredag 10. mai: Regionsamling.
 • Lørdag 11. mai: Årsmøte og JavaZone workshop.
 • No labels