Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda for Tirsdagsmøte

Tirsdagsmøtet starter normalt 18.00. Husk å si ifra *før mandag, kl. 15:00* dersom du skal ha mat!

Matbestilling.

I oddetalsukene blir det laget mat på Teknologihuset.

I partallsukene bestiller vi mat. Du kommer med ønsker og det er flertallet som bestemmer.

Skriv under om du kommer og om du skal ha mat eller ikke.

Maten serveres kl. 18:00.

Styret

Møtegruppen i Oslo

Portal

JavaZone

Programkomitéen

Andre ansvarsområder

  • No labels

12 Comments

  1. Kommer, mat plix.

  2. Kommer (smile) Mat onegai shimasu

  3. Kommer! Jeg kan mekke matbestilling, hvis ingen har noen innvendinger (smile)

  4. Kommer og vil gjerne ha mat.

  5. Kommer. Glutenfri mat → Ja takk (smile)

  6. Kommer. Mat plz.