Child pages
 • Rapportering til Årsmøte 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Årsberetning for javaBin, mai 2009 til mai 2010

Status på regioner til årsrapporten 2010

Aktive regionslag med leder og styremedlemmer

Region

Leder

Styremedlemmer

Bergen

David Karlsen

Kristian Berg, Erlend Birkenes, Kristian Kastet, Leif Jantzen

Oslo

Stine Olsen, Gunn M Navestad

Oddbjørn Kvalsund, Marte Horne, Beate Myrvoll, Nina Heitmann og Espen Schulstad

Stavanger

Morten Tuft Vareberg

Frode E. Moe, Stig Inge Lea Bjørnsen, Edvard Brygfjeld

Sørlandet

Jaran Nilsen

Bjarte Stien Karlsen, Bent Andre Solheim, Aleksander Stensby

Trondheim

Ketil Aasarød

Jørgen Austvik, (Henning Storhaug), (Jon Bratseth), (Ivar Ørstadvik), (Nils-Helge Garli Hegvik)

Møtevirksomhet

Sett ett kryss i ruten når dere har gjennomført et møte.
Vanlige medlemsmøter krysses av i dens respektive måneden, mens på møter med eksterne foredragsholdere og jul/sommermøte skrives dato for møtet.

(error)

Avlyst

(tick)

Gjennomført

(question)

Planlagt gjennomført

2009

Lag

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des


-

Ext 1

Ext 2

-

Julemøte

Sommermøte

Bergen
5 møter

 

 

(tick)

 

 

 

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

 


-

 

 

-

(tick)

 

Oslo
9 møter

 

(tick)

(tick)

 

(tick)

 

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

 


-

(tick)

 

-

(tick)

(tick)

Stavanger
3(4) møter

 

(tick)

 

 

(error)

 

 

 

(tick)

 

 

 


-

 

 

-

(tick)

 

Sørlandet
8(9) møter

(tick)

(error)

(tick)

(tick)

(tick)

(tick)

 

 

 

(tick)

(tick)

(tick)


-

(tick)

 

-

(tick)

(tick)

Trondheim
5(6) møter

 

(tick)

 

(tick)

(tick)

 

 

 

 

(error)

(tick)

 


-

 

 

-

(tick)

 

2010

Lag

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des


-

Ext 1

Ext 2

-

Julemøte

Sommermøte

Bergen

(tick)

(tick)

(tick)

(error)

(question)

 

 

(question)

(question)

(question)

(question)

 

 

 

 

 

(question)

(question)

Oslo

 

(tick)

(tick)

(tick)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger

 

 

(tick)

 

(question)

 

 

 

(question)

(question)

 

 

 

 

 

 

(question)

(question)
-

Sørlandet

(tick)

(tick)

(error)

(tick)

(tick)

(question)

 

 

(question)

(question)

(question)

(question)

 

(tick)

 

 

(question)

(question)

Trondheim

 

 

(tick)

(tick)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre regionsaktiviteter

2010 i grove trekk

Oppsummering av aktivitet/status/møter/fremtiden i de ulike regionene:

 • Bergen:
  • Har kommet igang på 2010 med ny giv. Møter hver måned og godt fremmøte, over 30 ved flere anledninger.
  • Har begynt å bruke Avenirs lokaler sentralt i Bergen for enkelte av møtene, med godt resultat.
  • Felles julemøte med Oslo var særdeles vellykket.
 • Oslo:
  • Nytt møtested - Scotsman: økt oppslutningen på møtene betraktelig.
  • 4 nye medlemmer av møtegruppa: Marte, Nina, Beate og Espen!
  • Sommermøte med lightningtalks fra javaOne.
  • Felles julemøte med Bergen der vi holdt foredrag over tandberg sitt konferansesystem.
 • Stavanger:
  • Utrolig treg oppstart, på grunn av utfordringer rundt organisering av første møte.
  • Endret oppsett av medlemsmøte til å ha et foredrag før mat, og 2 lyntaler etter. Fått mange positive tilbakemeldinger på denne måten å ha møtene på.
 • Sørlandet:
  • Vi kjører en lyntale før hovedforedraget innimellom. Har fungert fint og vært en god start på møtene.
  • Serverer nå pizza før foredraget/ene, da slipper folk være sultne og kun vente på første pause for å få mat.
  • Har prøvd å ha møte på utested med servering. Dette funker veldig bra! Folk blir sittende igjen å prate i tørre grad enn tidligere.
  • Gjennommsnittlig påmelding i 2010: 15. Gjennomsnittlig oppmøte 19-20.
  • Hadde ekstra møte med Michael Feathers i februar. 62 deltakere. Litt blandet tilbakemelding på foredraget, men jevnt over en vellykket kveld.
 • Trondheim:
  • Vi har ved to anledninger hatt fellesmøter med NNUG:
   • "Patterns: Evolution" av Anders Norås var tenkt holdt i samme møtet som et NNUG-foredrag
   • "Responsive Design" av Kent Beck ble holdt sammen med NNUG, XP MeetUp og Abakus
    Vi hadde god erfaring med dette, og kommer sannsyligvis til å følge det opp når vi har teknologiuavhengige foredrag.
    Ellers har aktiviteten i styret som sådan vært liten, det har stort sett foregått på mail. Akkurat nå er det i praksis leder som står for møtene, mens Jørgen har vært aktiv ift å representere regionen sentralt.
  • Tror vi skal rydde styret litt, og de som vil være med skal ha et ansvarsområde. Vi skal ha et styremøte før sommeren hvor dette skal tas opp.
  • Slitt med laber interesse for møtene (mellom 6-15 deltakere) det siste året. Dette til tross for at vi har hatt gode foredragsholdere og gjort en helt grei markedsføring. Vi trenger en bedre måte å profilere møtene på, samt en kalenderløsning i portalen for påmelding.

Eventuell tilvekst/frafall i regionene

 • Styre
  • Stavanger: "Trimmet" styret til kun aktive
 • Medlemmer

Nye helter i regionene

 • Nye helter
  • Sørlandet
   • Arnt Emmanuel Berge (Engineering Systems) - Foredag BDD November
  • Stavanger
   • Tore Halset (Foredragsholder på julemøtet 2009)
   • Ståle Undheim (Foredragsholder på julemøtet 2009)
   • Bjørn Børresen
   • Espen Tjønneland
 • No labels