This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dette er siden for javaBin Sørlandet. Her vil alt relevant informasjon ligge for å kunne arrangere javaBin Meetups for Sørlands-regionen.

Møteplan for 2020 er per nå et "levende dokument" og siste utgave linkes til under:

javaBin Sørlandet arrangeres hver første Onsdag i måneden så lenge dette lar seg gjøre. Vårt faste møteplass for 2019-2020 sesongen er Apotekergaarden i Grimstad og UiA Grimstad om det er workshop.
Linker til sidene som forklarer fremgang for hvordan man setter opp en meetup på de forskjellige stedene ligger under


Opplisting av undersider for javaBin Sørlandet

  • No labels