Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda for Tirs-/Onsdagsmøte

Tirs-/Onsdagsmøtet starter normalt 18.00. Husk å si ifra *før tirsdag, kl. 15:00* dersom du skal ha mat!

Alternativ matbestilling

Det blir bestilt mat. Skriv under om du skal ha mat eller ikke.

Maten bestilles til kl. 18:00.

Styret

Møtegruppen i Oslo

Portal

JavaZone

Programkomitéen

Andre ansvarsområder

  • No labels