Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda for Tirsdagsmøte

Tirsdagsmøtet starter normalt 18.00. Husk å si ifra *før mandag, kl. 15:00* dersom du skal ha mat!

Alternativ matbestilling

Det blir laget mat på Teknologihuset. Skriv under om du skal ha mat eller ikke.

Maten serveres kl. 18:00.

Styret

Møtegruppen i Oslo

Portal

JavaZone

Programkomitéen

Andre ansvarsområder

  • No labels

10 Comments

  1. Kommer. mat. Kan vi lage en slack kanal hvor vi sier i fra f.eks ? 

    1. Hvis du tar ansvaret for deg til å telle alle emojis og kommentarer mellom alt annet som kommer i den samme kanalen. Samtidig er det jo fint med en public wiki hvor andre kan se at det er noe aktivitet hos oss. (smile)