Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda for Tirsdagsmøte

Tirsdagsmøtet starter normalt 18.00. Husk å si ifra *før mandag, kl. 15:00* dersom du skal ha mat!

Alternativ matbestilling

Det blir ikke laget mat for oss pga. påskeferieavvikling.

Mat denne tirsdagen må bestilles av de som kommer på møtet.

Styret

Møtegruppen i Oslo

Portal

JavaZone

Programkomitéen

Andre ansvarsområder

  • No labels