Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Årsberetning for 2016-2017

Styret

Styret har fortsatt med faste styremøter den andre tirsdagen i måneden på Teknologihuset, i Pilestredet 56, Oslo. Styret har siste år bestått av medlemmer fra Oslo, Bergen, og Trondheim derfor har styremøtene blitt avholdt som videokonferanse vha. Hangouts. Mye av det øvrige styrearbeidet foregår på mail og i Trello. Styret opplever selv at dette er en løsning som fungerer bra. Den positive effekten ved å ha regioner representert i styret har vært stor, og dette ønskes videreført.

Styrets organisering

Styret i 2016-2017 besto av følgende:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Dervis Mansuroglu (nestleder)
 • Stian Nygaard (økonomiansvarlig)
 • Sveinung Dalatun
 • Ingar Abrahamsen
 • Eivind Hyldmo
 • Henrik Nordvik
 • Marvin B. Lillehaug (Trondheim)
 • Trygve Laugstøl
 • Espen Herseth Halvorsen
 • Bjørn Hamre (Bergen)

javaBin Økonomi AS

Styret i javaBin Økonomi AS ble valgt på AS-ets generalforsamling i august. Styret består av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Espen Herseth Halvolsen (styremedlem)
 • Stian Nygaard (styremedlem)
 • Carl J. Onstad (styremedlem og daglig leder)

Regnskapsfører og regnskapsåret

Regnskapsfører er PWC og revisor for javaBin Økonomi AS er BDO.

Gjennom året er det fortsatt arbeidet som ble påbegynt i fjor med å ha et tydeligere skille i økonomien til javaBin foreningen og javaBin Økonomi AS. Vi har også fått på plass "Smartblikk", som er liverapporter skreddersydd for kontinuerlig oppfølging av økonomien til både foreningen og AS-et.

Viktige saker i løpet av året

Landskongress til Krakow

I november 2016 dro 22 medlemmer på Landskongress i Krakow, Polen. Turen var fra torsdag til søndag, og på denne tiden fikk vi inn 2 fulle arbeidsdager. Varigheten på kongressen ble økt i fjor i tråd med erfaringene styret hadde fra tidligere år. Deltakelsen på Landskongressen var litt lavere. Året før var det 25 medlemmer med på kongressen.

På turen ble arbeidet med utkast for budsjett, regionene utvekslet erfaringer, arbeidet med JavaZone 2017 kom i gang, og ny java.no ble releaset.

Nytt billettsystem for JavaZone 2017

Det ble påbegynt arbeid med et nytt system for billettsalg for JavaZone 2017. Tanken er å migrere fra gamle løsninger som begynner å bli vanskelig å vedlikeholde til ny, mer moderne løsninger. Dett vil gi oss mer oversikt og forenkle forvaltning av medlemskap i javaBin billettsalg for JavaZone.

Nytt medlemsregister medlemskapsmodell for javaBin

I forbindelse med overgang til nytt salgsmodell for JavaZone 2017 og nytt system for salg av billetter, har det blitt påbegynt arbeid med nytt medlemsregister og endring av medlemskapsmodell. Medlemskapene for 2017 vil selges sammen alle JavaZone-billetter, og kan også kjøpes separat, og vil gjelde i ett år fra kjøpstidspunktet.

javaBins arbeidsmøter i Oslo

javaBin har fortsatt med å ha arbeidsmøter tirsdager klokken 18 på Teknologihuset i Pilestredet 56. Det er en fast gjeng som møter opp og bidrar til å holde organisasjonen i gang, samt at mesteparten av arbeidet med JavaZone gjøres disse dagene. Det har i år igjen vært en del tilstrømning av nye aktive i Oslo. Det har vært mellom 4 og 20 aktive hver tirsdag gjennom hele året.

JavaZone

2016

Koordineringsgruppen for JavaZone 2016 har bestått av:

 • Espen Halvorsen (leder)
 • Anders Karlsen (leder av programkomiteen)
 • Ole-Alexander Moy (partneransvarlig)
 • Helge Jenssen
 • Bendik Solheim
 • Beate Myrvoll
 • Mark West
 • Rafael Winterhalter
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2016 ble arrangert 7. og 8. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen den 6. september. Dette var et jubileumsutgave av JavaZone og vi feiret 15 år!

Konferansen hadde rekordmange 3.000 besøkende, inkludert partnerrepresentanter, frivillige, studenter og foredragsholdere. Det ble solgt 2.015 billetter, opp fra 1.947 året før. Fordelingen var i år 1.123 billetter solgt til partnere og 892 billetter solgt til vanlige deltakere. Av de vanlige billettene ble 352 (40%) solgt til Early bird-pris og 540 (60%) solgt til Late bird-pris. Dette var også første året i Oslo Spektrum vi ble helt utsolgt for billetter. Med både flere solgte billetter og litt flere studenter, så ble vi utsolgt noen uker før konferansen.

Programkomiteen hadde i 2016 enda et rekordår når det kom til antall innsendte foredrag: mens det for 2013, 2014 og 2015 ble sendt inn henholdsvis 351, 350 og 505 forslag til foredrag, så ble det i 2016 sendt inn hele 594 forslag. Det betyr enda mer jobb og vanskeligere å velge ut foredrag, men det kan ikke kalles noe annet enn et skikkelig luksusproblem.

JavaZone solgte i 2016 partnerskap til 45 partnere, opp fra 41 partnere i 2015. Samtidig ser vi en utvikling i at de partnere som er med ønsker større og større eksponeringsmulighet, og dermed kjøper flere utvidelser til standard standpakke.

I 2016 ble JavaZone Kids videreført og utvidet til å bli arrangert to ganger i løpet av øret – en gang på vårparten, og en i forkant av JavaZone. Arrangementet ble holdt i samarbeid med Kidsa Koder på Teknologihuset i mars og søndagen før JavaZone i september, og tiltrakk seg hver gang i underkant av 100 barn pluss foreldre (altså maks kapasitet på huset), som brukte dagen i 4 parallelle tracks. 

Det ble også satset på studenter: JavaZone Academy under selve konferansen ble utvidet slik at vi inviterte 250 studenter til å delta på hele dag 2. Det separate arrangementet ble avholdt på våren 2017 for å få litt større avstand fra selve konferansen. Disse ble gjennomført med veldig god deltagelse i Oslo, Trondheim og Bergen. Nytt av året var også en skikkelig god interesse fra partnere som ønsket å bidra inn på arrangementet.

I 2016 ble AweZone-konseptet – festen etter konferansens første dag – holdt i Oslo Spektrum, slik som i 2015. Vi hadde gjort flere justeringer på konseptet fra førte gang det ble gjennomført, og tilbakemeldingene tilsa at arrangementet ble vesentlig bedre som følge av dette. Fordelen med å ha arrangementet i Spektrum er at et større antall deltakere blir værende igjen lenger.

Sal 1 på konferansen så atter også en oppgradering i 2016, som en oppfølging av revitaliseringen som ble gjort i 2015. Scenen mot langveggen fra 2015 ble beholdt og et profesjonelt video-mapping selskap ble igjen leid inn for å lage grafikk. Scenen fungerte dermed både som foredragsscene på dagtid og konsertscene på kveldstid. I 2016 ble det også satt opp en del lasere og LED-lys i salen. Disse ble brukt under kveldsunderholdningen i salen. Det ble også kjørt to parallelle sesjoner med lyntaler i 2016.

I 2016 ble det også gjort en del endringer i Expo-området hvor javaBin fikk en stort område i midten med bord og sitteplasser for sosialisering, bordspill og kunst. Dette synes vi fungerte bra, og vi jobber videre med å forbedre dette konseptet til neste år.

Budsjettmessig gikk konferansen med godt overskudd, mer enn forventet – noe som bidrar til å gi javaBin en sunn og god økonomi fremover.

2017

Koordineringsgruppen for JavaZone 2017 består av:

 • Rustam Mehmandarov (leder)
 • Anders Karlsen (leder av programkomiteen)
 • Rafael Winterhalter (partneransvarlig)
 • Espen Halvorsen
 • Bendik Solheim
 • Beate Myrvoll
 • Ewa Kabza
 • Livar Bergheim (ansvarlig for frivillige)
 • representanter fra innleid eventbyrå (Macsimum)

JavaZone 2017 arrangeres den 13. og 14. september i Oslo Spektrum, med workshops dagen før konferansen. Dette er JavaZone sitt 16-års (2^4) jubileum! (smile)

Planleggingen av konferansen er godt i gang. Det har blitt gjennomført 2 heldags-workshops med javaBin'ere, tredje workshop avholdes samme dag som årsmøtet. 

Så langt i 2017 har det blitt gjennomført mange arrangementer under JavaZone-paraplyen: JavaZone Academy for studenter ble arrangert 14. februar i Oslo, 15. februar i Trondheim og 16. februar i Bergen. I tillegg ble fjerdje utgave av JavaZone Kids arrangert 19. mars på Teknologihuset i samarbeid med Kidsa Koder, Bitraf og Kodegenet. Huset var igjen fullt opp med litt under 100 barn og foreldre (maks kapasitet i huset). Dette er arrangementer som både passer godt til javaBin sin rolle som kunnskapsspreder og communitybygger, samtidig som det gir en god reklameeffekt for hovedkonferansen og holder et kontinuerlig trykk gjennom året.

Programkomiteen har gjennomført årets Call for Speakers, også dette året til rekordoppslutning. Det ble sendt inn hele 509 foredragsforslag i år, sammenlignet med 594 i 2016 . Sammenligner man seg med 2015-året så er økningen nesten 10%.

Partnersalget til konferansen gikk over all forventing. Mens det i 2016 var solgt 42 partnerskap på dette tidspunktet (årsmøte-tidspunktet), så nådde vi 45 partnerskap noen uker før vi åpnet salget. Koordineringsgruppen for JavaZone måtte jobbe med ny planløsning for å tilfredstille økende antallet ønskede partnerskap. Hittil i 2017 er solgt hele 50 partnerskap – og er utsolgt igjen, selv etter at vi laget mer rom for partnere i Expo-området. I tillegg til dette har vi flere partnere som står på vent. JavaZone blir altså utsolgt for partnerstands for andre gang i Oslo Spektrum!

I 2016 byttet JavaZone leverandør av mat til konferansen: etter 6 trofaste år bytter vi ut Flying Culinary Circus med Fursetgruppen. Vi beholder den nye leverandøren i år også. Koordingeringsgruppen har smakt den nye maten, partnerene har fått prøvesmake, og javaBin får prøvesmake på årets sommermøte i javaBin Oslo. Vi synes at det en en bra endring som gir spennende nye muligheter. Vi ser på muligheter for kveldsmat sponset av partnere og mobile matstands.

Det er besluttet å ikke lage en stor ny reklamefilm i år. Isteden velger man å bruke pengene på jubileumsmarkerende aktiviteter under selve konferansen, i tillegg til en rekke mindre markedsføringstiltak i forkant. Det blir isteden laget en del mindre videoer. Vi er fortsatt veldig åpne for gode ideer!

Det planlegges mange spennende endringer under årets konferanse: Expo-området redesignes noe, javaBin-standen utvides og vil være fortsatt i midten, Sal 1 fornyes igjen, lyntalesalen fornyes, samt en rekke andre mindre tiltak. Vi kjører konseptet med AweZone i Oslo Spektrum en gang til, og perfeksjonener det som fungerte i tillegg til å endre på flere småting som ikke fungerte like bra.

Kodesmia

Startet migrering bort fra Linode, og over på PaaS-løsninger. Javazone.no hostes nå på Github Pages, og tjenester flyttes over til AWS (Elastic Beanstalk). Samtidig får alt av tjenester https.

Det er påbegynt å slå sammen appene for både android og iOS for å gjøre vedlikehold av dem lettere.

Helt nytt system for å holde på oversikten over innsendte foredrag (sleepingpill), og helt nytt system for å ta i mot nye foredrag (submit).

Nytt meldemsregister for javaBin med integrasjon mot javaBin og JavaZone sine butikker i eventbrite.

Regioner

Sørlandet

Ledelsen
 • Leder: Sten Aksel Heien
 • Øvrige: Narve Sætre, Bendik Egenes Dyrli, Mohamed Bashir Samatar
Kort oppsummert

Nok et godt år for javaBin Sørlandet med stort sett månedlige møter/workshop (kun avbrutt av sommerferien). 

De fleste møtene har vært holdt på Apotekergaarden i Grimstad (workshop 6. april 2016 benyttet vi Universitetet i Agder). 

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

3. mai 2017State MachinesErik Hvistendahl 
5. april 2017Effective TestingJaran Flaath25

1. februar 2017

javaPils med shuffleboard 6
7. desember 2016javaBin Sørlandet julebord
Lag og programmer dit eget tastatur 
Mixed reality & film 
Vær en rollemodell 
Optimalisering og juks - hvordan lage en moderne C64 demo 

Bjarte Stien Karlsen
Jon Michael Puntervold
John Magne Revheim Jørgensen
Knut Clausen
28
2. november 2016Lean Coffee/-pilsVidar Alvestad13
5. oktober 2016Solving Problems with Reasoning, Semantic Wizardry and JavaRustam Mehmandarov20
31. august 2016Hvordan Skatteetaten flyr i skyen
+ Behaviour-Driven DevOps (lyntale)
Bjarte Stien Karlsen 
Magnus Reftel 
35

1. juni 2016

Sommermøte - lyntaler og god mat
JUnit 5
Asciidoc, AsciidocFX
Generics for viderekomne


Jaran Flaath
Sten Aksel Heien
Narve Sætre

20

11. mai 2016

Workshop: Kravtesting med Cuc­umberSten Aksel Heien11
6. april 2016Workshop: ArduinoTrygve Laugstøl20
2. mars 2016Spring Boot: REST micro services the easy way 
+ Greensock Animation Platform (Lyntale)
Jaran Flaath
Yngve Eriksen
30
3. februar 2016Intro to Apache Camel 
+ How to use Camel for building Microservices
Claus Ibsen34
20. januar 2016javaPils-23
    

Trondheim

Ledelsen
 • Leder: Marvin Bredal Lillehaug
 • Øvrige: Ketil Aasarød, Mikkel Byrsø Dan-Rognlie, Jan Fredrik Wedén, Paul Nyheim
Kort oppsummert

Litt lite aktivitet dette året. Mange av styremedlemene har prioriterte familie. 

Marvin bidrar i organiseringen av Trondheim Developer Conference på vegne av javaBin Trondheim.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

1. juni

Extreme REST Makeover (Workshop)Jørund Leknes17
21. juniSommermøte: Spring Boot og DropwizardJaran Flaath,Thord Setsaas15
12. oktoberSolving Problems with Reasoning, Semantic Wizardry and JavaRustam Mehmandarov21

1. november

The Java Module System In ActionNikolai Parlog29
30. novemberJulemøteErik Bræck Leer, Torstein Gjengedal 17
1. marsJava debugging og feilhåndteringMartin Skarsaune22

Oslo

Ledelsen
 • Leder: Dervis Mansuroglu
 • Øvrige: Rustam Mehmandarov, Rafael Winterhalter, Håkon B. Jahre
Kort oppsummert

Et godt år for javaBin Oslo, med 10 meetups og til tider mange påmeldte. javaBin Oslo kjørte også sin aller første lyntale kveld, som må sies ble svært vellykket. Alle møtene har vært på Teknologihuset, med unntak av vJUG Live som vi arrangerte på MESH. Det har vært en tendens til at det er veldig vanskelig å få booket Teknologihuset i Oslo. Det er svært mange som booker lang tid i forveien. For å forsikre oss at vi har storsalen hver måned, har vi år book storsalen i lang tid i forveien. Mange av foredragsholderne i 2016 var eksterne, jeg savner litt mer engasjement fra våre lokale medlemmer. Jeg (Dervis) har også til tider vært veldig alene med ansvaret for å organisere meetups - så i år vil fokuset være rekruttering av flere medlemmer (fått allerede fått en ny medlem i møtegruppa). Vi har også prøvd å være flinkere til å ta opp meetupene på video og streame det live til de andre regionene (en periode var utstyret under utskiftning og reparasjon): https://vimeo.com/javabin/videos. Ellers ligger alt av dokumentasjon, budsjetter og møteplaner for Oslo her: javaBin Oslo. Budsjett-oversikten for 2016 vil oppdateres etterhvert som de øvrige budsjettene til javaBin blir klare.

Møter som har vært

Dato

Tittel

Foredragsholder

Ansvarlig

PåmeldteVideo

2016-02-18

Activetainment

Luca Venturi 

Rafael

53Ja

2016-03-03

Lyntale-kveld

Diverse

Dervis

74Ja

2016-04-07

JAX-RS

Sebastian Daschner

Rafael

38Ja

2016-05-26

Prosessering av RDF og semantiske
data med Java

Veronika Heimsbakk

Dervis

26 

2016-06-16

Sammenligning av Concurrency-teknikker
i Java.

Christin Gorman
Eivind Waaler

Dervis

64 

2016-09-22

The Erlang Programming Language

Vincent Ambo

Dervis

46 

2016-09-27

Java 9 Modularity in Action - Live from
vJUG24 Conference

Sander Mak
Paul Bakker

Dervis

46Via web
2016-11-01Object Recognition In Images in a Marketplace SettingGeir Engdahl

Dervis

72Ja
2016-11-17Solving Problems with Reasoning, Semantic
Wizardry and Java
Rustam Mehmandarov

Dervis

34 
2016-12-07Big Data - and now what?Henrik Ofteland

Dervis

106 
2017     
2017     


Bergen

Ledelsen
 • Leder: Kristian Berg
 • Øvrige: Bjørn Hamre, Erlend Birkenes, Leif Jantzen, Børge Nese
Kort oppsummert

Bra år for Bergensregionen med åtte møter i 2016 eller ni fra årsmøte til årsmøte. Deltakere ligger for tiden jevnt over 20, med topper opp mot 40. Greier vi å holde det på dette nivået, må vi kunne si oss fornøyd.
Møtene har stort sett blitt holdt i Delfi Data sine lokaler i Damsgårdsveien. Vi er fortsatt på utkikk etter sentrale lokaler med muligheter for mat, men er fornøyd med Delfi Data intil videre.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

20. april 201715 Years of MDSE: Is It Still a Dream?Adrian Rutle 
23. mars 2017"Machine learning i R" og "Business Intelligence og Datavisualisering"Lars Søraas og Ådne Brunborg39
16. februar 2017JavaPils 8
19. januar 2017Spring Boot Autoconfiguration workshopOve Gram Nipen og Erlend Birkenes23
7. desember 2016Julemat og lyntalerNils Magne Lunde, Kent Inge Fagerland Simonsen,
Siv Hollup, Pétur Björn Thorsteinsson, Leif Terje Fonnes,
Lars Søraas og Kristian Berg
27
17. november 2016Kubernetes workshopHans Kristian Flaatten 28
29. september 2016Android og Firebase-workshopHåkon Nilsen og Øyvind Randa24
25. august 2016Token Based AuthenticationSamson Gejibo 31
16. juni 2016javaBins Tradisjonelle Sommermøte, CodinGame HackatonEspen Sæverud12
21. april 2016Making Java more dynamicRafael Winterhalter 21
18. februar 2016Ember.jsKim Røen og Thomas Sunde Nielsen15
21. januar 2016Battleship WorkshopLars Aaberg og Ricki Sickenger19

Stavanger

Ledelsen
 • Leder: Endre Stølsvik
 • Øvrige: Hallvard Nygård
Kort oppsummert

2016 var et begredelig år for javaBin Stavanger, med kun 2 møter i høstsemesteret. Vi opplever at tilgangen på nye interessante foredrag har vært noe lav, og de to nye møtene vi trodde vi kunne hanke i land, falt bort. Det ble til at vi fikk et møte i fanget av Rafael (Tracing i distribuerte apps - som vanlig fantastisk!), og snoket til oss et møte fra Bergen (Kubernetes - knallbra workshop) hvor foredragsholder snudde seg rundt på en femøring og kom ned og gjorde slik at vi fikk til et julemøte. Vi har 246 medlemmer.

Det begynner å bli påtrengende å få litt nytt blod i staben, som kan dra javaBin Stavanger litt videre.

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

2016-11-29

Tracing/"logging" av kall i distribuerte (micro service) applikasjonerRafael Winterhalter30
2016-12-13Julemøte med Kubernetes Workshop! Vil du lære å bruke Docker i prod?Hans Kristian Flaatten24

Vestfold

Ledelsen
 • Leder: Aleksander Stensby
 • Øvrige: Fredrik Danielsen, Sondre Olsen
Kort oppsummert

2016 var et mindre aktivt år for javaBin Vestfold. Vi hadde en målsetning om 8 møter i løpet av året, men klarte bare arrangere 5.  Det var til gjengjeld en oppblomstring i utviklermiljøet i Vestfold og vi fikk på tampen av året til et felles arrangement på Høgskolen sammen med NNUG Vestfold og Vestfold Whitehats. Her var oppmøtet særdeles godt. Ellers har vi holdt fast ved Peppes Pizza som fast sted for våre møte, og dette har fungert bra. Vi har for øyeblikket 160 medlemmer av Meetup-gruppen vår. For 2017 ønsker vi å igjen få til 8 møter, men dette krever at vi får hentet inn / gjenbrukt foredragsholdere fra de andre regionene. Foredrag og innspill her mottas med stor takk!

 

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

30. mars 2016Distribuert videoproduksjon med Java hyllevareStig Lau12
20. april 2016Kveld med lyntalerDiverse14
25. mai 2016Spring Boot: REST Micro services the easy wayJaran Flaath23
26. oktober 2016Why performance mattersDenys Mishunov15
24. november 2016Vestfold Dev Community evningDiverse~40
 • No labels