Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Årsmøtet 2017 avholdes lørdag 6. mai klokken 12:00 på Teknologihuset (Pilestredet 56, Oslo).

Påmelding gjøres på https://www.meetup.com/javaBin/events/238891487/.

Agenda

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
  3. Årsberetning 2017 gjennomgås
  4. Regnskap for 2016 gjennomgås og godkjennes
  5. Budsjett 2017 gjennomgås
  6. Nedsette valgkomité for 2018
  7. Vedtektsendringer (se under)
  8. Valg av nytt styre
  9. Eventuelt

Vedtektsendringer

Det foreslås å gjøre noen endringer i vedtektene til javaBin. 

Forslag til nye vedtekter 2017 ligger på vår Github-konto.

Dersom man ønsker å se de foreslåtte endringene, kan man finne disse ved å se gjennom pull requests for dette repo.

Bitraf: Lån

Ref. trello kort: Bitraf: Lån ønsker styret å fremlegge forslag til utvidelse av budsjettet med en post på 200 000 kroner som en engangspost  som lån til Bitraf med følgende betingelser:

Rammelån: 200.000
Rente: 3%
Varighet: 3 år
Gyldighet: frem til 01.05.2018
Nedbetaling: månedlig, renter + avdrag
Første prioritet som kreditor (har utstyr regnskapsført til 160.000 men sannsynligvis med en høyere reell verdi)

Bitraf er et community vi har mye kontakt med og som vi ønsker å hjelpe om de skulle måtte trenge det. Bitraf har i dag penger og en økonomi som går i pluss men har ikke mulighet til å utvide sine lokaler om ledige lokaler skulle bli tilgjengelige. Pengene er tiltenkt brukt som depositum for mulige nye lokaler og skal ikke brukes til å betale ned andre mulige lån. 

Dersom forslaget vedtas vil det endelige budsjettet oppdateres med denne posten.

Kontobalanse

 

DNB - Brukskonto - NOK 446.275 per April 2016

 

Nordea - Kapitalkonto - NOK 1.255.573 per April 2016

Referat fra årsmøtet

Referatet for årsmøtet ligger vedlagt og kan lastes ned her.

  • No labels