Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arbeidsformer (styrets arbeid)

 • Koordinering av postnummer og lokale foredragsholdere mellom JavaZone/javaBin regioner
 • Styrets hovedoppgave er å fatte vedtak for ønskede endringer i regioner og forslag fra aktive og andre i javaBin
 • Ingen får betalt for å sitte i styret. Bør vi pålegge styret mer arbeid enn hva som er nødvendig for holde hjulene i gang?
 • Bør vi gjøre noe mer ut av JavaZone-partnerskapet (som inneholder medlemskap for bedrifters ansatte)?
 • Intro til partnere (på samme måte som vi har intro for nye javaBin medlemmer) og fortelle hvordan de kan gjøre sine ansatte mer engasjerte og bedriftene mer attraktive (tips fra Stig)
 • Bør vi gjøre noe mer ut av partnermøtene?
 • Bør styre ta ansvar for å finne de beste folkene i diverse bedrifter og invitere dem til faglig aktivitet?
 • Bør javaBin ha en "moder" organisasjon (tips fra Ingar)
 • Mailing-liste med relevant info (som en tillegg til javaBin infomail som pleier å gå til de aktive)
 • Bør "Formål" seksjonen i javaBins vedtekter oppdateres til å matche en endret verden?

Promotering (organisasjonen)

 • Evangelist for javaBin - En slik person kan reise rundt / forelese for bedrifter/partnere om javaBin. Partneransvarlig i javaBin har hovedsakelig ansvar for det forretningsmessig rundt partnere, mens en community evangelist heller kan fokusere på det faglige (tips fra Stig)
 • Blogg / faglig innhold på java.no (evnt promotere community blogger)
 • Innhold på sosiale medier (nytt fra javaBin)
 • Holde foredrag som / på vegne av "javaBin" på eksterne konferanser

Bidrag og støtte til open source miljøer (regioner etc)

 • Skal styre åpne for deltagelse i andre open source miljøer?

Bidrag til samfunnet

 • Opplæring og kurs for barn/vokse/studenter - Academy-basert organisering
 • Bør javaBin's styre kunne hjelpe fagorganisering i områder uten en region?

 

 • No labels