Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På tirsdagsmøtet hadde Kenneth, Konrad og jeg en brainstorming over hvordan vi kan forandre formatet på java.no.

  • Magnolia ble forsøkt satt opp på minimaskinen til Trygve, som Konrad hoster per idag.
    • Problem med å installere Magnolia på Ubuntubokser.
  • Vi fant også et par Maven archetyper for å komme igang med Magnolia moduler og webappen.
  • Blossom/simple-webapp skal kunne kjøres med "mvn jetty:run", men det er noen runtime dependencies til Magnolia som ikke er løst enda.
  • No labels