Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Årsmøtet 2014 avholdes lørdag 10. mai klokken 11:00 på Teknologihuset (Pilestredet 56, Oslo).

Påmelding gjøres på meetup.com

Agenda

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
3. Årsberetning 2014 gjennomgås
4. Regnskap for 2013 gjennomgås og godkjennes
5. Budsjett for 2014 gjennomgås (Se forslag fra Jaran Nilsen under)
6. Vedtektsendringer (se under)
7. Valg av nytt styre
8. Eventuelt

Ang Punkt 5 - Forslag fra Jaran Nilsen

javaBin har i lengre tid sponset en "undergruppe", scalaBin, med midler til å arrangere møter. Denne gruppen ble opprinnelig startet av javaBin-bidragsytere (så vidt jeg husker), og det var en fin gest av javaBin å sponse oppstarten av denne gruppen. Jeg mener scalaBin nå bør klare å stå på egne ben, slik som andre JVM-relaterte meetups, og at ikke det lenger er javaBin sin rolle å skulle backe med penger. Hvordan tas beslutningen på om man skal støtte scalaBin vs en Groovy-meetup? Vi jobber allerede under begrensede budsjetter i javaBin, og disse pengene mener jeg heller bør fordeles på f.eks. reisepotten til regionene, slik at det blir enklere å dele på foredragsholdere mellom regionene. 

Jeg håper denne posten på budsjettet for 2014 (post 3) kan tas opp til vurdering på årsmøtet og at de parter som har innspill får komme med disse. 

Punkt 6 - Vedtektsendringer

Styret ønsker å endre vedtekten:

"Leder, nestleder, økonomisjef og ledere for eventuelle kjernegrupper velges for et år av gangen ved særskilt valg. Leder- og nestleder-vervene kan innehas i maks to år sammenhengende. øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig."

Bakgrunnen for endringen er at vi ønsker at ledervervet og nestledervervet skal kunne innehas i mer enn 2 år. Forslag til ny tekst:

"Leder, nestleder, økonomisjef og ledere for eventuelle kjernegrupper velges for et år av gangen ved særskilt valg. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styreverv er personlig."

Saker til punktet "Eventuelt" meldes innen 5. mai til styret@java.no

  • No labels