Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Årsmøtet 2013 avholdes tirsdag 28. mai klokken 18:00 på Teknologihuset (Pilestredet 56, Oslo).

Påmelding gjøres på meetup.com

Agenda

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
3. Årsberetning 2013 gjennomgås
4. Regnskap for 2012 gjennomgås og godkjennes
5. Budsjettet for 2013 gjennomgås
6. Valg av nytt styre
7. Eventuelt

Saker til punktet "Eventuelt" meldes i god tid til styret@java.no

  • No labels