Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

javaBin er åpent for alle som vil være medlem. Man kan enten kjøpe personlig medlemskap selv eller få det sponset av sin arbeidsgiver. Ved å kjøpe medlemskap så støtter man Java-miljøet i Norge og gjør det mulig for oss å arrangere medlemsmøter og JavaZone.

Pris

Personlig medlemskap koster kr 400 per år. Bedrifter kan kjøpe bunter av medlemskap i forskjellige størrelser. Buntene er tilgjengelige i følgende størrelser:

  • Liten, 15 medlemskap - kr 5000
  • Mellomstor, 30 medlemskap - kr 7500
  • Stor, 50 medlemskap - kr 10000
  • Ekstra stor, 100 medlemskap - kr 12500

Gyldighet

Medlemskap kjøpes per år slik at de gjelder fra dagen de kjøpes til 31. desember samme år. Medlemskap gir blant annet rabatt på JavaZone billetter.

Kjøp av billetter

Prosessen for å kjøpe medlemskap er for tiden litt komplisert - her følger en forklaring på hvordan det fungerer: Medlemskap (enkeltvis, eller i bunter, se ovenfor) kjøpes i ett system kalt Eventsystems, mens de innkjøpte medlemskapene tildeles gjennom brukerregisteret til JavaBin, kalt Hospes.

Prosedyren er som følger:

  1. Man har eller oppretter en bruker i Eventsystems, knyttet til en email-adresse. Man kjøper medlemskap med denne brukeren. Enten har man allerede også en bruker i brukerregisteret til JavaBin med samme email-adresse, eller så blir denne opprettet samtidig.
  2. Deretter logger man inn via brukerregisteret til JavaBin og tildeler medlemskapene til brukere (via email-adresser). Også her finnes også enten brukeren man tildeler til fra før, eller den blir opprettet ved tildeling.
  3. Merk at denne tildelingsprosedyren også gjelder sin egen bruker: Dersom ønskelig, så må man tildele sin egen bruker et medlemskap.

Kjøp medlemskap via vår nettbutikk Eventsystems eller administrer kjøpte medlemskap via JavaBin brukerregister Hospes.

  • No labels