This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
 • Regionsamling 2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

13. mai 2011 hos Macsimum Event

Forslag og aksjonspunkter

Hotshots

 • Forsøke å sniffe opp flere "hotshots" som besøker bedrifter - benytte seg av dette for å få arrangert foredrag. (Alle)
 • Oppfordre bedriftene til å komme til javaBin når det er "hotshots" på besøk (Alle)
 • GlassPaper -> Kevlin Henney (Reidar)
 • Kanskje få tilbake konseptet hvor javaBin sentralt finner én hotshot som sendes på turné per år. (?)

java.no

Forslag til features kommet frem under samlingen

 1. Feedback på foredrag
 2. Mulig å sende inn forslag på foredrag/sholder - "Tyster-felt"
 3. Generelt tips felt for å tipse om foredrag etc
 4. Manuell pushing av mail 1 måned, 1 uke, 1 dag før møte
 5. Wiki er for dårlig vedlikeholdt og strukturert. Vi trenger en opprydding :)
 6. Pushing av events til lokale kalender-løsninger (Kristiansandskanalen foreslått som eksempel)
 7. Forbedre layout på tidligere foredrag for å enklere få oversikt og se informasjon om hva foredraget handler om
 8. Foredrag bør være en egen entitet som kan kyttes opp mot både foredragsholdere og møter.
 9. Foredragsholdere listes opp flere ganger
 10. Introdusere badges e.l. for foredrag som er holdt og andre javabin-relaterte aktiviteter
 11. Import av gamle møter og helter fra ONP
 12. Facebook Connect + Twitter login ved påmelding til møtet
 13. Automatisk tweeting av events.
 14. Automatisk oppretting av Google Calendar event

Rekrutering / promotering

 • Standard javaBin plakat som kan distribueres og henges opp rundt om i regionene
 • Pausebilde på JavaZone med info om javaBin
 • Rollup til Bergen
 • Tilby universiteter/høyskoler foredragsholdere

Møtevirksomhet 

 • Regionene står fritt å arrangere konferanseoverføring.
 • Rabatt på JZ-billetter til foredragsholdere? (Høre med Andreas)

Mer fokus på den faglige biten av javaBin 

 • Bør fremgå tydeligere på java.no den tekniske biten av javaBin: hva driver vi med? Linke opp mot github-prosjekter, dokumentere hvordan komme i gang.
 • Må mye tydeligere formidles på java.no at det er prosjektmidler som kan søkes om - av alle!
 • Det bør også organiseres informasjon på wikien om hva javabin internt kan søke om av sosiale midler (eks; hemsedal, holmenkollstafett)

Økonomi

 • Må tydeligere kommuniseres til regionene
 • Distriktskoordinator sendes på en tour etter generalforsamling og etter budsjettene er satt for å informere og ha litt face-time med regions-styrene

Samarbeid mellom regionene

 • Bedre bruk av alle-regioner-listen
 • Følg med på foredragslisten på java.no/admin
 • Møter mellom representant for styret og regions-lederene minst annenhver måned (Ole-Alexander)
 • Strukturere wiki bedre for å pushe some samarbeidsverktøy hvor også styret sentralt enklere kan hente informasjon fra (Ole-Alexander)
 • Samarbeid med NNUG evt andre grupper er ok på prosjektbasis (typisk ett og annet møte), men samarbeid utover dette er ikke godkjent av styret.

Diverse

 • Det er fritt frem for regionene å arrangere workshops etc - søk i vei på prosjektmidler! :)

JavaZone PR

NB: Det ligger en egen "forslag til storyline" side under JavaZone.

Forslag til artiklets mai 2011

 • Holmenkollstafetten + bankett
 • JZ Workshop 3

Ansvar

PR Ansvarlig/Webredaktør JavaZone? -> Epost JZ Ledelse

 • Kompetanse på JZ webløsninga? - Ole-Alexander - wordpress login
 • Jannicke ansvarlig for å lage tekst. -> Navn, Setning/tittel foredrag

Storyline for artikler vi ønsker å publisere utover sommeren

 • Sitater, grafikk, stillbilder -> Java.no/jz.no/Twitter
 • Snipplets -> juni
 • Slipp av Videoen -> før skoleferien, Juni
 • Program spikret ila. juni
 • Drypp - 5 stk
 • No labels