Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
colourRed
titleUtdatert

javaBin er åpent for alle som vil være medlem. Man kan enten kjøpe personlig medlemskap selv eller få det sponset av sin arbeidsgiver. Ved å kjøpe medlemskap så støtter man Java-miljøet i Norge og gjør det mulig for oss å arrangere medlemsmøter og JavaZone.

...