Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

javaBin vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet 17.april 2008
Sist vedtatt Årsmøte 11. mai 2019

Navn

Foreningens navn er "Java brukerforening i Norge". Forkortet skrives navnet "javaBin". Foreningen er registrert med organisasjonsnummer 985 842 655 i Enhetsregisteret.

...

Et medlem kan ved særskilte situasjoner be om en avgang fra styret. Søknaden skal behandles av styret og må godkjennes med 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Styret kan konstituere en midlertidig kandidat til rollen fra det sittende styret, evt. be om ekstraordinært Årsmøte for å velge ny kandidat til rollen.

Vedtatt på Årsmøtet 17.april 2008
Sist vedtatt Årsmøte 11. mai 2019