Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • styrke det faglige nivå innen Java-teknologi ved å utbre kjennskap til relevante resultater, praktisk metodikk og nyttige hjelpemidler.
  • skape kontakt og å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom dem som er interessert i Java-teknologi.

Mer informasjon

  1. javaBin sin nettside
  2. Vedtekter for javaBin

Mailinglister

Oversikt over java.no-mailinglister: lister.java.no