This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
  • brosjyreteksterDistriktene

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Brosjyretektster som omhandler regionene:

NB: Dersom det gjøres endringer her etter 15.august må Marte varsles pr mail! (Frist for endringer er 28.august)

...

-------------------------------------------------- 5: Side --------------------------------------------------

Regionslag/Møter med Marte og Rune

(Bilde: Norgeskart med felt for hvor vi har kontorer.)
javaBins hovedgeskjeft er arrangering av faglige møter for våre medlemmer. Etter hvert som javaBin har blitt større har vi forflyttet oss fra hovedstaden, og har nå foredrag...........mer Marte

-------------------------------------------------- 6: Side --------------------------------------------------

Oslo

Våre månedlige medlemsmøter er en arena for faglig oppdatering og erfaringsdeling. Dessuten er det veldig sosialt, og medlemmene kan knytte kontakter på tvers av firmaer og fagmiljøer. Vi serverer gratis mat og drikke.

Medlemsmøtene avholdes første torsdag i måneden kl. 18.00 (2x45min) Stedet er Lille auditorium på Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Du er velkommen i møtegruppa. Da får du være med på å bestemme tema for møtene! Kontakt oss på moter@java.no

I tillegg til medlemsmøtene treffes vi til javapils annenhver tirsdag på Bilabong.

Kontakt oss på moter-oslo@java.no

Medlemslisten medlemmer-oslo@java.no distribuerer møteinnkallinger og annen informasjon til javaBin-interesserte i Oslo-området. Meld deg på via http://lister.java.no

-------------------------------------------------- 7: Side --------------------------------------------------

Bergen

Hos oss kan du engasjere deg i og bidra til å sette dagsordenen for Java-miljøet i Bergen.

Møtene varer i 2 x 45 minutter. Vi legger inn en minglepause med enkel servering.

Etter møtene tar alle som vil, en tur til nærmeste vannhull for å slukke tørsten og diskutere mer eller mindre faglig stoff.

Kontakt oss på styret-bergen@java.no

Medlemslisten medlemmer-bergen@java.no distribuerer møteinnkallinger og annen informasjon til javaBin-interesserte i Bergens-området. Meld deg på via lister.java.no

-------------------------------------------------- 8: Side --------------------------------------------------

Stavanger

Vi startet opp i 2002 og holder for tiden møter i lokalene til Mixmaster Solutions, Valberggata 2 i Stavanger sentrum. Arrangementene våre er åpne for alle interesserte. Tilhørermassen pleier å være en god blanding av konsulenter, produktutviklere, studenter og andre.

Møtene varer i halvannen time og består av 1-2 foredrag, kombinert med minglepauser der vi serverer pizza. I tillegg til lokale foredragsholdere har vi presentert internasjonale navn som Scott Ambler, Matt Raible og Ross Mason. Vi er alltid på utkikk etter nye foredragsholdere!

Etter møtene samles vi gjerne til en uformell javapils.

Kontakt oss på styret-stavanger@java.no

Medlemslisten medlemmer-stavanger@java.no distribuerer møteinnkallinger og annen informasjon til javaBin-interesserte i Stavanger-området. Meld deg på via lister.java.no

-------------------------------------------------- 9: Side --------------------------------------------------

Sørlandet

javaBin Sørlandet startet opp med første møte i februar 2008 og har siden det holdt det gående med månedlige møter.

Målet til javaBin Sørlandet er å være en arena for det lokale næringslivet for kompetansebygging innen Java, og systemutvikling generelt. For å oppnå dette er det viktig å benytte seg av den eksisterende kompetansen i området og vi fokuserer derfor sterkt på foredragsholdere fra både store og små bedrifter i Sørlands-regionen.

Våre møter holdes første torsdag i måneden på vekselvis Universitetet i Agder i Kristiansand og Grimstad. Kvelden avsluttes ofte med javaPils på en pub i nærheten, hvor vi fortsetter diskusjonene og filosoferer frem løsninger på all verdens Java-utfordringer.

Kontakt oss på styret-sorlandet@java.no

Medlemslisten medlemmer-sorlandet@java.no distribuerer møteinnkallinger og annen informasjon til javaBin-interesserte på Sørlandet. Meld deg på via lister.java.no

-------------------------------------------------- 10: Side --------------------------------------------------

Trondheim

Vi startet opp i 2004 og har kvartalsvise møter, men jobber med å øke aktiviteten.

Vi har javaBin-pils etter møtene og byr dermed på en kombinasjon av faglig oppdatering og sosialt samvær.

Vi ønsker deltakere og bidragsytere hjertelig velkommen!

Kontakt oss på styret-trondheim@java.no

Medlemslisten medlemmer-trondheim@java.no distribuerer møteinnkallinger og annen informasjon til javaBin-interesserte i Trondheims-området. Meld deg på via lister.java.no

-------------------------------------------------- 11+12: Side --------------------------------------------------

Dobbeltside med bilder og små tekster av hva som skjer i javaBin

-------------------------------------------------- 13: Side --------------------------------------------------

...