This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
 • Julemøtet 2010

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Julemøtet - Oslo / Grimstad

Denne siden brukes for å samle informasjon rundt og organisere julemøtet som samkjøres mellom Oslo og Grimstad i år. Planleggingside for Oslo finnes her.

Program for velden

 • 18:00-18:15
  Stig Lau: Velkommen, info om kvelden og info om javaBin
 • 18:15-18:25
  Grimstad - Lyntale 1 - John Magne Jørgensen: Baslamiq Mockups
 • 18:30-18:50
  Oslo - Lyntale 2 - Kaare Nilsen: Hva skjedde i 2010?
 • 18:55-19:05
  Grimstad - Lyntale 3 - Sten Aksel Heien: JAXB og/eller JXPath
 • 19:05-21:30
  Middag og moro!

TODOs

Grimstad

 • Skaffe foredragsholder(e)
  • Lyntale 1: Bent André Solheim - Balsamiq Mockups
  • Lyntale 2: Sten Aksel Heien - JAXB og/eller JXPath
 • Stikke innom Bluebox noen dager i forveien og sjekke lokaler / oppsett
  • Testing 1. desember kl. 19:30 på Bluebox
 • Test-kjøring av konferanseutstyr?
  • Hva finnes av mikrofoner og lydutstyr i lokalet? - Møtet holdes i en konsertsal, så det skal være ok lydutstyr.
 • Bekrefte antall til SIA Kafe Kampus fredag 26. nov

Oslo

 • Skaffe foredragsholder(e)
 • Lyd og Video
  • Vi låner høytallere, mikser, trådløse mygger fra Bouvet (Konrad eller Erlend bidrar til rigging fra 15 2. des)
  • Test-kjøring av konferanseutstyr, på ettermiddag 1. des
  • Vurdere leie av belysning fra FotoPhone (pris rundt 800 - 1000 kr)