Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Info om hvem som er i javaBin og hva de gjør
  • Hvordan bli mer aktiv i javaBin
  • Forbedret Helteliste

...

Diverse oppgaver

  • Bildene som brukes i prototypen er copyrightet. Vi trenger flotte bilder av byene.