Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Her kommer krav og det som er verdt å skrive om java.no portalen i forhold til oppdateringen 2010

Møtegruppa's krav

 • Må ha liste over kommande foredrag på forsida
 • Må ha liste over avholdte foredrag + slides frå foredraget (importer historiske frå den eksisterande portalen)
 • Må kunne publisere generelle kunngjeringar på forsida
 • Må kunne melde seg på foredrag frå forsida
 • Må kunne melde seg på med eksisterande profil (Facebook/Google = OpenID)
 • Må kunne abonnere på meldingar om nye møter i valgte byar
 • Må ha ei side "Om javaBin" med informasjon om kva javaBin er og korleis bidra
 • Må ha ei side med sentrale dokument som vedtekter, referat frå årsmøte etc.
 • Må ha ei side med aktive javaBin-heltar og (valgfri) kontaktinformasjon på desse
 • Må være mulig å melde seg av møter

Regions krav

PR's krav

Eksempel

 • Info om hvem som er i javaBin og hva de gjør
 • Hvordan bli mer aktiv i javaBin
 • Forbedret Helteliste

Diverse oppgaver

 • Bildene som brukes i prototypen er copyrightet. Vi trenger flotte bilder av byene.

TODO før første release:

 • Bestemme hosting
 • Lage testinstans
 • Announcements:
  • Design
  • Organisere i wiki
 • Google analytics
 • Sette opp database
 • Legge inn statisk informasjon
  • Innholdet overhales av styret
 • Logo
 • Profil
 • Liste over avholdte foredrag
 • foredagsholdere - bilder og autocomplete