Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Her er link til "Fra styret", hvor årsmøte-sidene er listet. Gå til sist årsmøte (f.eks. Årsmøte 2019 nå), finn budsjett link.

Potensielle foredragsholdere

Her: Potensielle foredragsholdere

Møtereferater