This wiki is no longer in use. Please use javabin.atlassian.net instead!
Child pages
 • RapporteringAarsmote09

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Info

Klikk her for endelig Ņrsberetning for javaBin 2008-2009

Notater til årsrapporten 2009

Regionslag med leder og styremedlemmer

Region

Leder

Styremedlemmer

Bergen

 

 

Oslo

 

 

Stavanger

Frode E. Moe (t.o.m. aug), Morten Tuft Vareberg (f.o.m. aug)

Bjørn Børresen, Lee Francis Wilhelmsen, Stig Inge Lea Bjørnsen, Tore Halset, Ståle Undheim, Bjørn Hell Larsen

Sørlandet

Jaran Nilsen

Bent André Solheim, Bjarte Stien Karlsen, Aleksander Stensby

Tromsø

 

 

Trondheim

Ketil Aasarød

Henning Storhaug, Ivar Ørstavik, Jørgen Austvik, Nils-Helge Garli Hegvik, Tahani Siddik Berge, Jon Bratseth

Møtevirksomhet

Deles opp i to typer
- eksterne medlemsmøter, og interne arbeidsmøter for regionene.

Eksterne medlemsmøter

Sett ett kryss i ruten når dere har gjennomført et møte.
Vanlige medlemsmøter krysses av i dens respektive måneden, mens på møter med eksterne foredragsholdere og jul/sommermøte skrives dato for møtet.

Lag

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des


-

Ext 1

Ext 2

-

Julemøte

Sommermøte

Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Stavanger

 

X

 

 

Avlyst

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Sørlandet

X

X

X

X

X

4/6

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Tromsø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Trondheim

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 


-

 

 

-

 

 

Interne (arbeidsmøter)

Noter dato for det interne møtet.

Lag

Møte1

Møte2

Møte3

Møte4

Møte5

Møte6

Møte 7

Møte 8

Møte 8

Møte 9

Møte 10

Møte 11

Møte 12

Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørlandet

x/1

x/3

27/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre notater

Rapport

2009 i grove trekk

Aktivitet/Status i de ulike regionene:

 • Bergen:
 • Oslo:
 • Stavanger:
    • Relativt lav aktivitet
    • Maks uflaks med Jevgeni / zeroturnaround møte som først ble flyttet dato flere ganger,
     og til slutt avlyst kvelden 17. mai (dagen før møtet) -- var først tiltenkt sent april(question) ,
     så styret planla ikke noe møte for denne perioden, og når det så til slutt ble avlyst
     endte vi opp med å være langt ute i mai uten å ha noen plan B. Eventuell lærdom å trekke av
     dette er vel at styret bør prøve å ha en lokal "stand by/backup" foredragsholder eller
     alternativ aktivitet som man kan få igang på svært kort varsel, for å slippe å måtte avlyse
     møte som har vært annonsert i lengre tid.
    • Bytte av leder (Årsak: Se mail til styret@, kort forklart stepper jeg ned for å la andre
     med kanskje større engasjement lede an --Frode)
 • Sørlandet:
    • Bra aktivitet. Møter hver måned. Ble noe utsettelser i februar / mars.
    • Organisering og gjennomføring har fungert bra, selv med få styremøter.
    • Varierende oppmøte. Enkelte møter med svært få fremmøtte (dårligste 2 + styret (tongue) ).
    • Mål om bedre rekrutering og synlighet i Kristiansand.
    • Frode Nilsen har flyttet til Oslo og er fom august ikke lenger en del av styret på Sørlandet.
    • Oppstart av javaPils utenom møter i Grimstad. Håper på å dra i gang Kristiansand også.
 • Trondheim:
    • Ok aktivitet første halvår ift plan
    • Skremmende lav deltagelse på de to siste møtene (under 10)
    • Foreløpig ingen konkrete planer for møter andre halvår

Eventuell tilvekst/frafall i regionene

 • Sørlandet:
 • Styret
 • Ut: Kristian Brandser, Frode Nilsen
 • Inn: Aleksander Stensby

Medlemmer i regionene

Helter i regionene

 • Sørlandet
 • Foredragsholdere 2009:
 • Jaran Nilsen
 • Aleksander Stensby
 • Bent André Solheim
 • Sten Aksel Heien
 • Leif Olsen
 • Vidar Alvestad
 • Anders Norås
 • Trondheim
 • Foredragsholdere 2009:
 • Knut Anders Hatlen (Sun)
 • Ketil Aasarød (Fundator)
 • Kristian Nordal (Arktekk)
 • Toomas Romer (ZeroTurnaround)

Bigshots
- Avlyst ZeroTurnAround tourne

Regionseminarer
- JavaZone 2009?

Landskongress
- ?

Regionslag m/leder:

 • Bergen
  - Kristian Berg?
 • Oslo
  - Rune Schumann?
 • Stavanger
  - Morten Tuft Vareberg overtatt som leder for Frode Moe fra og med august 2009.
 • Sørlandet
  - Jaran Nilsen?
 • Trondheim
  - Ketil Aasarød

Aktivitet i møtelagene:

 • Bergen
  - X møter (eventuellt sommer/julemøte)
 • Oslo
  - X møter (eventuellt sommer/julemøte)
 • Stavanger
  - X møter (eventuellt sommer/julemøte)
 • Sørlandet
  - 6 møter (inkl sommermøte) pr. 1. august 2009
 • Trondheim
  - 3 møter (ikke sommermøte) pr. 1. august 2009