Child pages
  • jz09regionflyhotell

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Ja, jeg skal på JavaZone 2009!

...og jeg er klar over at jeg dermed stiller meg til disposisjon for nedrigging/opprigging, standståing, heltestatus, øldrikking og annet forefallende (smile)
Meld deg på her for å reservere JavaZone billett: JavaZone Hero billett 2009

NB.:
Siden javaBin i stor grad er avhengig av bedrifters støtte oppfordrer vi alle til først å høre om bedriften din er villig til å dekke transport og overnatting før du skriver deg opp her.
Når det er sagt så har javaBin mulighet til å dekke overnatting under konferansen for inntil 2 personer fra hver region i tillegg til transport for disse.

Navn

Region

Trenger overnatting (fra
- til)

Trenger transport refundert

Bjarte S. Karlsen

Kristiansand

Bestilt på Thon Cecil Tirsdag->Torsdag ( dekker privat) , Torsdag
- Fredag vil jeg gjerne ha rom på Terminus

Ja, tog ca 300 hver vei

Frode E. Moe (javafrode@noloop.net)

Stavanger

Tirsdag
- Fredag

Ja, fly kr 690 + 538 = 1228,-

Stig Inge Lea Bjørnsen

Stavanger

Nei

Ja, fly kr 690 + 538 = 1228,-

Kristian Berg

Bergen

tirsdag
- torsdag (muligens fredag om jeg ikke får lurt noen andre til å ta seminaret)

ja, fly ++

Erlend Birkenes

Bergen

tirsdag
- torsdag

ja, fly

Tahani Siddik

Trondheim

tirsdag
- torsdag

Ja

javaBin retningslinjer

  • Dekker overnatting og transport for opptil 2 deltakere per region
  • Dette er i utgangspunktet de som ikke får dekket fra firma.
  • Alle som får dekket kostander være tilgjengelige under konferansen og kunne svare på alle spørsmål. Mao, de må ha pugget brosjyren og vite hvem de skal videresende folk til.
  • Hvis folk fra styret får dekket billett/fly/overnatting fra firma bør man heller gi bort til andre som har bidratt mye som premie, eller nye som man vil prøve å dra med inn som teaser.