Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width25%

Wiki Markup
{spaces}
Recently Updated
typespages,news,attachment,mail

Column
width5%
 
Column
Wiki Markup


h1. Velkommen til javaBin\!


Velkommen til javaBins wiki.

Her finner du informasjon om de forskjellige prosjektene og aktivitetene til javaBin. For å få bruker her må du [registrere deg|http://test.java.no/ldap-admin/] og deretter sende en mail med en kort presentasjon av deg selv til portal@java.no og så blir brukeren din godkjent. Mailen trenger ikke være lang, men nok til at vi skjønner hvem du er.

{children}
{google-calendar:mode=month|colors=green|controls=all|title=Aktiviteter i javaBin|eventsPerDay=4|height=400}
[http://www.google.com/calendar/ical/khjsu4ke4lmab9g9mlb97gdam4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics]
{google-calendar}

h2. Kommende tirsdagsmøter

[RSS for tirsdagsmøteinnkallinger|http://wiki.java.no/createrssfeed.action?types=blogpost&sort=modified&showContent=true&showDiff=true&spaces=javabin&labelString=tirsdagsmøte&rssType=atom&maxResults=10&timeSpan=5&publicFeed=true&title=Tirsdagsm%f8te]

{blog-posts:type=news|labels=tirsdagsmøte|content=title|time=2w}