Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Status
colourGreen
titleOPPDATERT

Stiftelsen Teknologihuset

Teknologihuset er en stiftelse som er stiftet av javaBin og Macsimum. Teknologihuset ble stiftet i 2013 med målet å støtte aktiviteter i de ulike fagmiljøene gjennom å blant annet tilby velegnede møtelokaler med gode tekniske fasiliteter uten kostnad.

Pilestredet 56 

Teknologihuset er i dag basert hos Pilestredet 56. På kveldstid er lån er lån av møtelokaler gratis til meetup Meetup grupper , forutsatt at fagmøtet og IT communities, forutsatt at møtet er gratis og åpent for alle. Utleie på dagstid må betales for.

Mer informasjon finnes her: http://www.teknologihuset.no/.

REBEL (Teknologihuset 2.0)

Rebel er et kommersielt selskap som skal drifte co-working, kontorutleie, konferansesente på Universitetsgata 2. Rebel U2 AS er under etablering og vil eies av Entra AS og personer med tilknytning til Macsimum:

Stiftelsen Teknologihuset planlegges å være en av leietakerne på Rebel, og den mest synlige aktøren på huset. Føringene ifbm, Rebel og Stiftelsen Teknologihuset er som følger: 

  • Teknologihuset skal få vesentlig bedre fasiliteter enn i Pilestredet (blant annet flere saler)
  • Gratis bruk på kveldstid for communities
  • Økonomisk risiko skal være lik, eller lavere, som i dag

Videre er planen at det ila. året skal utarbeides en samarbeidsavtale, og en leieavtale mellom Stiftelsen Teknologihuset og Rebel U2 AS som ivaretar føringene over. 

Styret i Teknologihuset

HvemRollejavaBin
StyrelederJa
StyremedlemJa
StyremedlemJa
Carl J. OnstadStyremedlemNei
Stein H GrimstadStyremedlemNei