Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Valgkomiteen består av Kristian Berg og Ingar Abrahamsen.

Ingen fra valgkomiteen har anledning å stille på årets årsmøte. Vi ønsker derfor at følgende uttalelse fra komiteen leses opp på årsmøtet:


Panel
borderColorblack
borderWidth2
borderStylesolid

Valgkomiteen har jobbet ut fra å ha kontinuitet i styret samt å få inn nye styrekandidater vi mener kan gjøre en god jobb i styret, og som ønsker en styreplass for å kunne yte mer for javaBin. Samtidig har vi ønsket å beholde styredeltakelsen fra regionene.

Valgkomiteens innstilling ligger innenfor det antall vedtektene setter for størrelse på styret og vi ser ikke at komiteen bør endre dette. Når det er sagt vil vi påpeke at flere vi har snakket med under arbeidet har påpekt at styret kanskje reduseres i størrelse.


Valgkomiteen oppfordrer derfor styret til å se på dette punktet i vedtektene i året som kommer, og eventuelt komme med forslag til endring på dette punktet. I den forbindelse ser komiteen at det er viktig med deltakelse fra regionene i styret og at dette tas inn i vedtektene om disse endres.


En ting å se på i denne sammenheng er at alt styret påtar seg av arbeid i dag ikke nødvendigvis er styrearbeid og godt kan delegeres til medlemmer med ønske om deltakelse i gjennomføring av aktiviteter.

Nominasjoner

Nominert

Rolle

Nominert av

Kommentar

Mark West

LederEwa Kamsa, ValgkomiteenjavaBin Oslo
Tannaz RoshandelNestlederValgkomiteenValgkomiteen
javaBin Oslo
Eivind HyldmoØkonomiansvarligMark West, ValgkomiteenValgkomiteenjavaBin Oslo
Erlend BirkenesStyremedlemValgkomiteenValgkomiteen
javaBin Bergen
Alexander SamsigStyremedlemMarvin Lillehaug, ValgkomiteenValgkomiteenjavaBin Trondheim
Øyvind LøklingStyremedlemValgkomiteenValgkomiteen
javaBin Oslo
Ewa KabzaStyremedlemValgkomiteenValgkomiteen
javaBin Oslo
Kjetil ImsStyremedlemValgkomiteenValgkomiteen
javaBin Oslo

Sittende styre

Navn

Nåværende rolle

Ønsker for 2019-2020

Rustam Mehmandarov

Styremedlem
Stian NygaardStyremedlem
Dervis MansurogluStyremedlem