Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Forslag 1:

...

Sikring av JavaBin

Forklaring

Det er i dag alt for enkelt for årsmøtet i javabin å oppløse organisasjonen. Det er også uklart om en vedtekstendring trer i kraft umiddelbart og kan anvendes på samme årsmøte eller ikke.

...