Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Styret har fortsatt med faste styremøter den andre tirsdagen i måneden på Teknologihuset, i Pilestredet 56, Oslo. Styret har siste år bestått av medlemmer fra Oslo, Bergen og Trondheim derfor har styremøtene blitt avholdt som videokonferanse vha. Hangouts. Mye av det øvrige styrearbeidet foregår på mail og i Trello. Styret opplever selv at dette er en løsning som fungerer bra. 

Den positive effekten ved å ha regioner representert i styret har vært stor, og dette ønskes videreført.

Skriv noe om strategi arbeid.

Skriv noe om at Manni trakk seg, og hvor viktig det er at folk bidra når de er i styret.

Styrets organisering

Styret i 2018-2019 besto av følgende:

 1. Mark West (leder)
 2. Tannaz Navaie Roshandel (nestleder)
 3. Eivind Hyldmo (økonomiansvarlig)
 4. Stian Mikal Nygaard
 5. Marvin Bredal Lillehaug (Trondheim)
 6. Bjørn Hamre (Bergen)
 7. Rustam Mehmandarov
 8. Ewa Maria Kabza
 9. Øyvind Løkling
 10. Manveer Singh Pandher (trakk seg i november 2018)

javaBin Økonomi AS

Hva er javaBin Økonomi?

Styret i javaBin Økonomi AS ble valgt på AS-ets generalforsamling i august. Styret består av:

 • Mark West (leder)
 • Eivind Hyldmo (styremedlem)
 • Rustam Mehmandarov (styremedlem) 
 • Carl J. Onstad (styremedlem og daglig leder)

Si noe om Car sin rolle i javaBin Økonomi.

Teknologihuset

Hvem leder Teknologihuset..

Regnskapsfører og regnskapsåret

Regnskapsfører er PWC og revisor for javaBin Økonomi AS er BDO. Fact check med Eivind.

Viktige saker i løpet av året

Landskongress til Aberdeen

I november 2017 dro 23 medlemmer på Landskongress til Athen i Hellas. Turen var fra torsdag til søndag, og på denne tiden fikk vi inn 2 arbeidsdager. Deltakelsen på Landskongressen var mer enn i 2016. Året før var det 22 medlemmer med på kongressen.

På turen ble arbeidet med utkast for budsjett, regionene utvekslet erfaringer, arbeidet med JavaZone 2018 kom i gang, og vi fikk brainstorm-et litt om rekruttering i regionene.

javaBins arbeidsmøter i Oslo

javaBin har fortsatt med å ha arbeidsmøter tirsdager klokken 18:00 på Teknologihuset i Pilestredet 56. Det er en fast gjeng som møter opp og bidrar til å holde organisasjonen i gang, samt at mesteparten av arbeidet med JavaZone gjøres disse dagene. Det har i år igjen vært en del tilstrømning av nye aktive i Oslo. Det har vært mellom 4 og 20 aktive hver tirsdag gjennom hele året.

Kartleggingsarbeidet

Skriv noe

Teknologihuset

Skriv noe

Stategiske arbeid

Skriv noe