Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rebel er et kommersielt selskap som skal drifte co-working, kontorutleie, konferansesente på Universitetsgata 2. Rebel U2 AS er under etablering og vil eies av Entra AS og personer med tilknytning til Macsimum:.

Stiftelsen Teknologihuset planlegges å være en av leietakerne på Rebel, og den mest synlige aktøren på huset. Føringene ifbm, Rebel og Stiftelsen Teknologihuset er som følger: 

...