Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Opprydding i tilganger
  2. Etablering av driftsansvar og rutiner rundt dette
  3. Forbedring av java.no (fjerning av duplikat informasjon, legge til kontaktskjema osv
  4. Tettere oppfølging av regioner
  5. Deltagelse i et student arrangement (Stavanger)
  6. Kartleggingsarbeid (se over)
  7. Teknologihuset 2.0 (se over)

Dessverre ble oppfølging av arbeidsoppgaver ofte utelatt til fordel av operative arbeidsoppgaver. Flere av disse operative arbeidsoppgaver kunne egentlig håndteres utenfor styret. Styreleder anbefaler at styret se på hvordan dette kan igangsettes.

...