Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Stavanger

Ledelsen

  • Leder:  ..

  • Øvrige:  ..

Kort oppsummert

 ..

Møter som har vært

Dato

Tema

Foredragsholder

Antall påmeldte deltakere

27.11.2018

Julemøte! Lyntaler! Tapas! Flytende malt! Univ.Utform., AWS, Arkeologi, SwimEye!

Christer Nordbø , Martin Goldhahn , Kjell Arne Hellum , Frank Karlstrøm

37

15.10.2018

Java 9/10/11 Modules + litt annet snacks!

Knut Saua Mathiesen (Storebrand)

32

1.10.2018

Workshop! "Elm - A delightful language for reliable webapps!"

Erik Wendel, Ingar Almklov (BEKK)

23

22.08.2018

IoT powered by MicroProfile - Microservices in practice

Rustam Mehmandarov and Mads Opheim (Computas)

28